Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.401
pages

Şablon:Nebi d


Nebi Peygamber Kitap verilmeyen
Enbiya Enbiya Suresi Peygamberler
Haber
Nebe Nebee Nebe Suresi Enba'
N-b-e ayetleri Ne-Be-E  Haber vermek Nebbeet نَبََّأتْ 66/3 نَبَّْأتُ ُ كمَا 12/37 نَبََّأنَا 9/94 نَبََّأنِيَ 66/3 نَبََّأهَا [66] 3 سَأُنَبِّئُكَ [18] 78
Tercümeleri :[1] yalvaç Uydurukça sözlük : Peygamber, resul. : Eski Türkçe yalavaç İngilizce prophet. 2. prophet savacı. Türkçe - Türkçe çevirisi 1. Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber. Bak: Resül. 2. Kitap getirmemiş peygamber. 3. peygamber. 4. izmir'in Dikli ilçesinde bir kaplıca. 5. izmir'in Dikili ilçesinde bir kaplıca. İngilizce - Arapça çevirisi نبي رسول شاعر ملهم قائد ملهم نذير الشؤم نذير السوء Türkçe - Yunanca çevirisi 1. προφήτης (profitis). İngilizce - Yunanca çevirisi 1. προφήτης (profitis). 2. (n) προφήτης (profitis), μάντης (mantis). Türkçe - İtalyanca çevirisi 1. profeta.

Tuhi_Enbiya_1

Tuhi Enbiya 1

Tuhi_-_Enbiya_suresi_21_83_.Eyyup_peygamberin_duasıyla_başlıyor

Tuhi - Enbiya suresi 21 83 .Eyyup peygamberin duasıyla başlıyor

Enbiya Suresi - Tuhi - Eyyub ün duası ve ona icabet edilmesiyle başlıyor. Süper bir kıraat 21/83

Şablon:Enbiyabakınız - d


Ta Ha - Enbiya - Hacc
Enbiya Suresi
Enbiya Suresi/1-10
Enbiya Suresi/11-41
Enbiya Suresi/42-50
Enbiya Suresi/51-75
Enbiya Suresi/76-93
Enbiya Suresi/94-112

Enbiya Suresi/Elmalı Orijinal asıl çalışma burada
HDKD/Enbiya

Enbiya suresi, Enbiya suresi/MEAL Enbiya suresi/VİDEO, Enbiya suresi/TEFSİR, Enbiya suresi/TEZHİB, Enbiya suresi/HAT, Enbiya suresi/FAZİLETİ, Enbiya suresi/HİKMETLERİ, Enbiya suresi/, Enbiya suresi/KERAMETLERİ, Enbiya suresi/AUDİO, Enbiya suresi/HADİSLER, Enbiya suresi/NAKİLLER, Enbiya suresi/EL YAZMALARI, Enbiya suresi/VP Enbiya suresi/WP
Nebi

Tuhi_Enbiya_2

Tuhi Enbiya 2

Enbiya suresi - Tuhi - Salihlerden bahis. İsmail den başlıyor. Yunus as Zen-Nun un kızması ve karanlıklarda duası... Süper

Enbiya: (Nebi . C.) Nebiler . Peygamberler (Aleyhimüsselâm.)

(Eğer suâl etseniz ki: Bi'set-i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "El hükmü lil-ekser" kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halk-ı şer, şerdir; hattâ bi'set-i enbiya dahi rahmet değil denilebilir?

Elcevab: Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete bakar. Meselâ: Yüz hurma çekirdeği bulunsa... toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücâhede-i hayatiyeye mâruz kaldığı vakit, su-i mizâcından sekseni bozulsa; yirmisi, meyvedar yirmi hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki: "Suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu?" Elbette diyemezsin. Çünki o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan, zarar etmez; şer olmaz. Hem meselâ: Tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle beşyüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa; yirmisi, yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki: "Çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu?" Hayır öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dörtyüz kuruş fiatında bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu kazandı.İşte nev'-i beşer bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücâhede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya... ve milyonlarla evliya... ve milyarlarla asfiyâ gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde, kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. M.)