Yenişehir Wiki
Advertisement

Sen

.

Teheccud duasi : Allâhümme lekel hamdu ente kayyumus semavatu vel ardı ve men fihinne ve lekel hamdu ente nuru semâvatu vel ardı ve men fihinne. Ente melik-us semavatu vel ardu ve emen fihinne ve lekel hamdu ente-l hak ve va'duke hakkun ve likauke hakkun vel cennetu hakkun vennaru hakkun ven nebiyyune hakkun ve muhammedun sallahubaleyhi ve selleme hakkun ves saatu hakkun. Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike xasemtu ve ileyke hakemtu. Fagfirli ma qaddemtu ve ma axxartu ve ma esrartu ve ma a'lentu. Entel mukaddim ve entel muahhir. La ilâhe illâ ente velâ havle velâ kuvvete ilaa billah

Advertisement