FANDOM


Entellektüelin anlamının, birçok önemli konuda konuşabilecek düzeyde, belli bir bilgi birikimi ve kültüre sahip kişi olduğu söylenir. 

Entel ise entellektüel olmaya özenen, aslında fazla birşey bilmeyen kişi olarak bilinir. 

Gerçekten böyle midir? Gerçekte kimler enteldir? Kimler kimlere "entel" der. Entel kendini entel olarak mı görür? Entel, entelin tanımını nasıl yapar, entellektüelin tanımını nasıl yapar? Entellektüel, entelin tanımını nasıl yapar, entellektüelin tanımını nasıl yapar? 

Entellik kötü birşey midir? Entellere duyulan antipatinin nedeni nedir?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.