FANDOM


Er Oldur


Müşkil halleylemek değmenin işi değil

Bir kişiye ver gönül bu yolda naşı değil


Evliyanın gönlünden kesme şey’en lillahi

Sana himmet ol eyler göz ile kaşı değil


Er oldur kim menzilin her dem gösteridura

Değme arif bu düşü yaramaz işi değil


Her tecelli kımağa can aslını bulmaya

Gönülden sür sivayı nazarı taşı değil


Bu kelamın ma’nisi evliyanın honudur

Yedirmegil cahile ki zira aşı değil


Yunus bir doğan idi kondu Taptuk koluna

Avın şikara geldi bu yuva kuşu değil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.