Bilimlerin anası olan felsefe tarihinden itibaren 'erdem' kavramı; araştırılan, sorgulanan bir kavramdır. Erdemin tanımı farklı düşünürlere göre, farklı yorumlar ve tanımlar içerir. Ama ne söylenirse söylensin,erdemin tanımı hakkındaki ortak noktalar hep aynıdır. Erdem; adil olmak, iyi ve güzele gidiştir. Platon; erdemi bilgi olarak tanımlar. Ona göre ancak bilgi sahibi olan erdem sahibi olur. Bilge, doğru bilgiye sahip olan kimsedir. Platonun bahsettiği bilgi, düz mantıkla düşünülmemelidir. Düz mantıkla düşündüğümüzde bilgili insan sayısı çoktur. Her bilgi sahibi insan bilgemidir? Tabi ki hayır. Burada bahsedilen bilgi, insanın kendisi ve kendi doğasıyla birlikte, yaşadığı, gördüğü, gözlemlediği, sorguladığı bilgidir. Ve bu bilgilerin ışığında insanın kendini bilmesidir. Açılım yapacak olursak, insan kişiliğinin olgunlaşma sürecidir. Ve bu olay erdemli olabilmenin en büyük adımıdır. Erdem, insanın kendini tanıması, bilmesi, yenileyebilmesidirGüvenilir olmak, dayanışma, tolerans, kararlılık, paylaşımcılık tevazu, topluma ve çevreye hizmettir. Joseph Butlera göre erdem; kişinin kendi kendini yargılamasıdır. Platusa göre erdem; kendini beğenmemek ve yeter bulmamaktır. Sokrates ise, tek kesinlik erdem bilgisindedir der. Ona göre erdem öğrenilir. Kişiler bilmedikleri için kötüdürler. Erdem birdir, bölünemez, ayrılamaz. Erdem, insanın kendini bilmesi, tanımasıdır. Çok tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinlere kadar, inanç konusunda bahsedilen ortak nokta erdemli olmaktır. İbadet olarak manevi ibadetten bahsedilirken, aslında erdemli olmak anlatılır. Kul hakkı, yalan söylememek, dürüstlük, insanların birbirleri ile yardımlaşmaları, paylaşımcılık, bunların hepsi erdemin birer parçasıdır.Erdemli olmak, gerek tasavvuf öğretisinde olsun, gerekse Budizm inancında, insanın kendini yenebilmesi ve nefsi terbiyesi olarak görülür. Ruhun bedene hakim olmasıdır. Asıl öz insanın içinde saklıdır. Erdemli olabilmek, mutluluğun asıl anahtarı, gerçek insan olabilmenin tek yoludur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.