FANDOM


Erenler


Canım erenler yolu inceden inceyimiş

Süleyman’a yol kesen şol bir karıncayımış.


Gönlüm aydır varayım sana geri geleyim

Gönlüm uyduğu bana dostu buluncayımış.


Gönürmedi kimesne kimesnenin gücünü

Güç götürürüm diyen eli erinceyimiş.


Aşıkın gözü yaşı dünü gün durmaz akar

Aşık kan ağladığı ma’şuk soruncayımış.


Aydırlar idi bana âşık âvâre olur

Geldi başıma gördüm ol söz yerinceyimiş.


Dört kitabın mâ’nisin okudum hâsıl ettim

Aşka gelincek gördüm bir uzun heceyimiş.*


Ben dervişim diyenler haramı yemeyenler

Haramın yenmediği ele girinceyimiş.


Aydırlar fülân öldü mülkiyle malı kaldı

Ol malın irkildiği ıssı ölünceyimiş.


İki kişi söyleşir Yunus’u görsem diye

Biri aydır ben gördüm bir âşık kocayımış.


Bakınız


İşte UNESCO Evliya Çelebi yılı yazısıEdit

Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri.

İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüztılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Çok garip bir olay :

Evliya Çelebi ile ilgili çalışma Yenişehir ilçemizde 2010 yılında başladı ve 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı]] olarak ilan edildi. HİMMET ERENLER!!!! Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin çoğulud olup Veliler yani Erenler demektir. Yani Baba Erenler de (Büyük Erenler) demektir. NOT: Bu açıklamanın telif hakkı Eyüp Sabri Kartal'a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.