Erenler yolu
Yunus Emre


Canım erenler yolu inceden ince imiş
Süleyman'a yol kesen şol bir karınca imiş
Eydürler idi bana âşık avare olur,
Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş

Dört kitabın manisin okudum hasıl ettim
Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş
İki kişi söyleşir Yunus'u görsem diye
Biri eydur ben gördüm bir ÂŞIK koca imiş


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.