FANDOM


Erol Sayan, (d.1936 - Kastamonu 'nun Araç ilçesi). Bestekâr. Endüstri Meslek lisesi mezunu. 1961'de Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazandı. Dr. Recai Özdil 'den aldığı armoni bilgisini bestelerine uyguladı. Bestekâr İsmail Baha Sürelsan 'ın uzun yıllar kendi evinde sürdürdüğü akademik müzik çalışmalarına iştirak etti. Türk müziğindeki çoksesliliğin, müziğimizde zaten var olan "niseb-i şerifeler" (şerefli oranlar) yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceği üzerinde durdu ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptı.

Müzik çalışmalarına 1954 yılında başladı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik musıki dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu OTDÜ 'de (1967) kurdu. Bu yıllarda, Millî musıkimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usûl şifresi çalışmalarına ağırlık verdi.

Erol Sayan, İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk musıkisi dersleri vermektedir.

Bestekârın, 156'sı TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) repertuarında olmak üzere, değişik form ve makamlarda 310 civarında eseri bulunmaktadır. Bilhassa mâhur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmaktadır. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" adlı eseri ile birincilik kazanmıştır.


Bazı eserleri Edit

Zannetme melek sâde gülüp neşe verensin - Güfte: Hasan Sami Bolak
Yine yakmış yar mektubun ucunu - Güfte: Mehmet Gökkaya
Gecenin tadı yok farkında mısın? - Güfte: Nurettin Özdemir
Bir dünya yarattım - Güfte: Taner Şener
Dertli ne ağlayıp gezersin burda - Güfte: Yunus Emre
Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar - Güfte: Enis Behiç Koryürek
Hep sen geleceksin diyerek - Güfte: Erol Sayan
Kalbe dolan o ilk bakış - Güfte: Mehmet Gökkaya
Sevgilim desen bana - Güfte: Erol Sayan
Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak - Güfte: Yılmaz Topuz


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.