FANDOM


Erolturkmen
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Erol Türkmen ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1957 yılında Giresun Şebinkarahisar'ın bir köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.
 • 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
 • 1985 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adayı olarak İzmir'de göreve başladı.
 • 1987 yılında Aydın Sultanhisar ve 1988’ de Balıkesir Savaştepe ilçesi Kaymakam vekilliğinde bulundu.
 • 1989 yılında Kaymakamlık kursunu takiben Isparta- Sütçüler, Erzurum -Tekman, İzmir -Karaburun, Trabzon-Vakfıkebir ilçelerinde Kaymakam olarak göreve yaptı.
 • 1998-2001 yılları arasında Elazığ Vali Yardımcılığını müteakiben Çorum-Sungurlu, Kütahya-Tavşanlı, Kocaeli-Körfez Kaymakamlıklarında bulundu.Kocaeli Vali Yardımcısı olarak çalışıyorken Denizli iline atandı. Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

GÖREV DAĞILIMI

1. Cumhurbaşkanlığı

 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 • TSE
 • KOSGEB
 • Türk Patent Enst. Başkanlığı
 • Türk Akreditasyon Kurumu

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Md'lüğü
 • Sosyal Güvenlik K.İl Müdürlüğü
 • Aydın Bölge Çalışma Müdürlüğü
 • Devlet Personel Bşklığı ile ilgili işlemler
 • Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enst.Genel Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler

4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • AYDEM Elk.Dağ.AŞ. Denizli İl Md.
 • TEİAŞ İl Şbk. İşl. ve Bakım Md.lüğü
 • MTA İzmir Bölge Müdürlüğü

5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Toprak Koruma Kurulu Başkanlığı
 • İzmir Tarım Kredi Koop.Bölge Birliği
 • TMO Şube Müdürlüğü
 • Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü
 • Aydın Toprak Reformu Bölge Müdürlüğü
 • Et ve Süt Kurumu Kombine Müdürlüğü
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
 • Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

6. Birlikler ve OSB'ler

 • Denizli OSB
 • Deri OSB
 • Mermer OSB
 • Makine İhtisas OSB
 • Çardak OSB
 • Sarayköy Tarıma D. İhtisas OSB
  • Yerine Vali Yrd. İsmail SOYKAN

BOZKURT & ÇARDAK İlçeleri ile ilgili Vali’nin vereceği görevler, ilçenin İl ile koordinasyonunu gerektiren işlemlerin takibi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.