Esir Olmayınca


Gönül nite dolana ma’şukun bulamayınca

Kimse aşık olur mu gönülsüz kalmayınca


Gönüldür eğen onu esir eyleyen seni

Kimdir azad eyleyen sen esir olamayınca


Boynu zencirli geldik key katı esir olduk

Er nazar eylemedi halimiz bilmeyince


Yedi nişan gerektir hakıykate erene

Sevdiği girmez ele sevdikler vermeyince


Sözü Yunus’tan işit kibir kılma tut öğüt

İmaret olmayasın ta harab olmayınca

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.