Yenişehir Wiki
Advertisement

İSTİKLAL MARŞIMIZA…

Korkmam, ay yıldızım dalgalanacak bu göklerde,

Kalmaya devam ettikçe, nefesler bedenlerde.

Milletimin hürriyeti vücut buldu renginde,

Atacak bu yürekler, ebediyen ahenginde.


Çatmadım, çatmam çehremi, çatlatırım düşmanı.

Unutmam, benim için toprakla kardeş olanı.

Ay yıldızımın ruhunu, imanıma katanı.

Hürriyetim için toprağın bağrında yatanı.


Atalarım, ebediyen tanımadı esaret.

Kimdir! Onu tutsak edecek, bu fikr-i sefalet.

Fışkıran lav gibi sardı, her yeri hararet

Dağı taşı titretti, onlardaki cesaret.


Çelik kafese almaya çalışanlar bu aslanı,

Anladılar, milletimdeki çelikleşmiş imânı.

Hakkıymış gibi görenler istilâyı, talanı.

Gördüler, medeniyeti bilen gerçek insanı,


Çiğnetmem, memleketimin bir karış toprağını

Sökerim etinden, cüret edenin tırnağını.

Bilirim, vaadedilen günlerin doğacağını

Doğacak neslimin ebediyen hür olacağını.


Bastığım yerde; bir zamanlar et, kemik elendi.

Aldığım nefesimin bedeli, kanla ödendi.

Ecdadım, hürriyet için bu toprağa belendi

Alsam dünyayı, vermem artık; bu yer, bedenimdi.


Sorsalar: “Bu dünyada neresidir cennetin?”

Kanlarının aktığı yerdir, aziz şehidimin.

Can da canan da varlığım, senin emânetin,

Öz vatanımda olsun isterim şehadetim.


Yaratanımdan ruhumun yegâne dileği,

Mahşere dek dik kalması, mâbedimin direği,
İbadetim, imânımın ilâhi suyu, ekmeği

Kırarım inancıma uzanacak o bileği.


Dağlar taşlar bile geldi mi secdeye bir heves

ilâhi heyecandan daralır, alınan nefes.

Artık bu naaşlar bu ruhlara olamaz kafes,

Hiçbir duygu hissedilemez bu kadar enfes.

Şehitlerimin kanının cemâli olan hilâl.

Her an gönüllerde billûr gibi çağlayan zülâl.

Bedenim ruhuma, hilâlim vatanıma helâl

Benliğinin timsâlidir, milletimin istiklâl.

Etem SAK

Advertisement