Ev Hapsi (Konutta İnfaz)

Aynı isimli film için Ev Hapsi (film) maddesine bakınız.

Ev hapsi, nispeten hafif suçlarda mahkemelerce verilen hapis cezalarının kişinin kendi konutunda geçirmesini ifade eder. Mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılan kişi hapis cezası sonuna kadar konutundan dışarıya çıkamaz. Cezasını çekeceği konuttan çıkıp çıkmadığı ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalarda elektronik kelepçe sistemi ile sağlanır. Ev hapsi kavramının Türkiye'de bilinen ilk uygulaması Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında belgede sahtecilik suçundan aldığı 11 aylık cezadır. Erbakan bu ceza sırasında evden izinle ayrılabildi ve üçüncü dereceye kadar akrabaları ve sosyal çevresiyle görüşebildi ancak görüştüğü kişiler Denetimli Serbestlik Kurumu'nca sınırlanabildi.

Ev hapsi cezasına çarptırılan ünlüler[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaynakça[düzenle | kaynağı değiştir]

KONUTTA İNFAZ NE DEMEKTİR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Mahkeme verilen hapis cezasının kanunda belirtilen şartlara uygun olması halinde konutta infaz edilmesi yönünde karar verebilecektir. Konutta İnfaz cezanın cezaevine girmeden denetimli serbestlik şeklinde konutta infaz edilmesidir.

ŞARTLARI NELERDİR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Konutta infaza ilişkin şartlar 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110. Maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre;

  • Kadın veya altmış beş yaşını doldurmuş kişilerin altı ay ve daha az ceza alması durumunda,
  • Yetmiş yaşını doldurmuş kişilerin bir yıl ve daha az ceza alması durumunda,
  • Yetmiş beş yaşını doldurmuş kişilerin üç yıl ve daha az ceza alması durumunda,
  • Cezanın konutta çektirilmesine dair karar verilebilir. Bu kararı ya hükmü veren mahkeme yada hükümlü başka bir yerde ise o yerde bulunan mahkeme verebilir. Bu karar ceza başlamadan verilebileceği gibi kişiler cezaevindeyken de verilebilir.

KONUTTA İNFAZ NASIL YAPILIR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Konutta infaz şartlarını taşıyan kişiye mahkeme tarafından konutta infaz kararı verildiği zaman yapılabilir. Kamuoyunda ev hapsi olarak bilinen konutta infaz Türk Hukuku için uygulaması az ve oldukça yeni bir kavramdır. Konutta infaz cezası çektirilirken Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre elektronik kelepçe ile izleme yapılabilecektir. Bu sayede kişinin konutu terk edip terk etmediği yani denetimli serbestlik kuralını uyup uymadığı kontrol edilebilir hale gelecektir.

KONUTTA İNFAZ CEZASI ALDIM İŞİME DEVAM EDEBİLİR MİYİM?[düzenle | kaynağı değiştir]

Kural olarak konutta infaz cezası alan kişi konutu terk edemez. Fakat kişinin eğitim iş gibi durumları da göz önüne alınacaktır. Eğer kişinin çalışmasına müsaade edilirse kişiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bir plan hazırlanacaktır. Bu plan doğrultusunda kişi işini de eğitimine de devam etme şansına sahip olacaktır. Fakat burada plana sıkı sıkıya riayet edilmesi gerekmektedir. İş yerinden çıkış saati, ders bitiş saati gibi zaman aralıkları elektronik kelepçe sayesinde devamlı kontrol edildiği için kişinin bu saatlerin dışına çıkması ihlal sayılacak ve cezanın kalanını ceza evinde geçirmek zorunda kalacaktır.

DENETİMLİ SERBESTLİK YOLLARINDAN KONUTTA İNFAZ HANGİ DURUMLARDA İHLAL EDİLMİŞ OLUR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Konutta infaz ile ilgili bir karar verildiği takdirde cezasını konutunda çeken kişi haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın konutu terk edemez. Eğer kişinin haklı ve geçerli bir mazereti varsa bu durumda öncelikle konunun aciliyetine bakılır. Eğer konu acil bir durumsa bildirim yeterlidir. Fakat acil bir durum değilse Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden izin alınması gerekir. Kişi izin almadığı takdirde konutu terk etmesinden dolayı denetimli serbestlik şartlarına uymamış sayılacak ve cezasının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda kalacaktır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.