FANDOM


  • Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),
  • Ağır özürlü kişiler,
  • Terminal dönem kanser hastaları,
  • İleri derece kas hastaları,
  • Ağır KOAH hastaları,
  • Yenidoğanlarda (0-1 aylık) fototerapi ihtiyacı olanlar,
  • Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. ( Acil durumlarda 112 Ambulans servisi veya direk sağlık kuruluşu acil servise başvuru yapılır. )

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.