Evde sağlık hizmetleri komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6 – (1) Evde sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme kavuşturulması, evde sağlık hizmeti alan birey ve yakınlarının hizmetle ilgili şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması amacıyla

  • koordinasyon merkezinin bağlı olduğu halk sağlığı müdür yardımcısının başkanlığında;
  • müdürlükten toplum sağlığı hizmetleri şube müdürü,
  • aile hekimliği uygulama şube müdürü ve koordinasyon merkezi sorumlu hekimi;
  • il sağlık müdürlüğünden kamu ve özel hastaneler şube müdürü,
  • acil sağlık hizmetleri şube müdürü ve
  • hasta hakları il koordinatörü;
  • kamu hastaneleri birliğinden, genel sekreter/koordinatör genel sekreter tarafından görevlendirilen evde sağlık hizmetinden sorumlu bir yönetici ve
  • bir hastane birimi sorumlu hekiminin katılımıyla oluşan evde sağlık hizmetleri komisyonu kurulur.

(2) Evde sağlık hizmetleri komisyonu, ayda bir defadan az olmamak üzere, her ayın ilk haftasında, başkanın önceden belirlediği gündemle toplanır. Bu komisyon acil olarak değerlendirilmesi gereken durumlarda başkanın daveti üzerine toplanmakla yükümlüdür.

(3) Evde sağlık hizmetleri komisyonu oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın taraf olduğu karar geçerlidir. Gereği halinde evde sağlık hizmetleri komisyonuna katılmak üzere görevlendirilen personel, oylamaya katılmaz. Kararlar tutanağa bağlanır.

(4) Evde sağlık hizmetleri komisyonunun sekretaryası koordinasyon merkezince yürütülür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.