FANDOM


İlde sunulan evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin koordinasyonu için valilik bünyesinde oluşturulan komisyonu,ifade eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.