FANDOM


Evliya Çelebi (Osmanlı Türkçesi: اوليا چلبي)i, 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Kırk yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01
Bakınız

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Evliya Çelebi'den Nasihatlar

Evliya Çelebi'den Nasihatlar

http://www.youtube.com/watch?v=fb3nVuDfNJo&feature=related

SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN ESRARI İLK DEFA İZLEYECEKSİNİZ - Neu - New

SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN ESRARI İLK DEFA İZLEYECEKSİNİZ - Neu - New

http://www.youtube.com/watch?v=Tc9TpFf_PF0

Ahmed yesevi -1b PocketPC

Ahmed yesevi -1b PocketPC.avi

http://www.youtube.com/watch?v=ZASyAHWY9SM

90'lı yıllardan bir TRT klasiği Evliya Çelebi ve Küheylan

90'lı yıllardan bir TRT klasiği Evliya Çelebi ve Küheylan

http://www.youtube.com/watch?v=p5Sosq2MvAg&feature=related

Herodot Evliya Çelebi

Herodot Evliya Çelebi

http://www.youtube.com/watch?v=gsXsq0xC1cs&feature=related

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi

http://www.youtube.com/watch?v=IL1ZPIxt9cw

Tuna Forum Panel Evliya Celebi 2

Tuna Forum Panel Evliya Celebi 2.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=U1SHnFoJ1Yg&feature=related

Hayatı Edit

25 Mart 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdu. Babası Derviş Mehmed Zilli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul'a yerleşmiştir.

Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti.
Evliya celebi

Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur'an-ı Kerim, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Evliya Çelebi, öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev aldı. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.

Evliya Çelebi'nin düşünceleri ise çok farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren içinde müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. Kendisinin anlattığına göre bir rüya üzerine meşhur gezilerine başladı.

İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yaptı. Daha sonra İstanbul dışına çıktı. Artık, gezileri birbirini izliyordu. Tam elli yıl boyunca durmadan gezdi. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı.

Evliya Çelebi, bu gezileri sırasında çok ilginç yerler gördü. Yeni insanlarla tanıştı. Birçok olayla karşılaştı. Savaşlara katıldı.

Gezmek için gittiği son yer Mısır oldu. 1683 yılından sonra vefat etti.

Evliya Çelebi'nin bugün bile önemini taşıyan Seyahatnamesi işte bu gezilerin ürünüdür.

Evliya Çelebi SeyahatnamesiEdit

Seyahatname (سياحت نامه), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur.

Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.


Evliya Çelebi Seyahatnamesi Hakkındaki DeğerlendirmesiEdit

SEYAHATİM HAKKINDA: EÇS/15/224EditEdit

Ey bu müsveddelerimizi, iğrenç yazımızı tenezzül edip okuyan muhterem dostlar, şöyle mâlum ola ki, âlemleri kaplayan bilgiye gizli değildir ki bu seyahatimiz ve ibret alınacak sergüzeştimiz, heyet ilminden, haritadan, atlas ve coğrafyadan, Papaponteden ve Minordan, kıpti tarihleri ve Yunan tarihlerinden, yıldızlar ilminden haberdar olan bilgi erbabınca bilinir ki, bu Foncistan, Asvan, Berberistan, ve Sudan diyarında bu kanar seyahat insanın yapabileceği bir şey değildir. Ancak Cenabı hakkın insanıdır. Ve Cenabı hakkın ulu inayetidir ki, bu çok kusurlu hakire nasip olmuş, bir ilâhî mevhibedir. Şöyle ki, 73 tarihinde Uyvan seferine gidip fetihten sonra ertesi sene yeni kale fethinde bulundum. Oradan Rabb bozgununda bulundum. Oradan elçi Kara-Mehmet paşa ile Alman diyarında Nemçe çasarına, oradan Dunkarkız kralına,, Danimarka kralına Amsterdam’a, Felemenk kralına, Çeh kralına, Danşika (Danzig) Leh kralına, Karakovi kralına, oradan üç buçuk yılda Kırım Sultan Mehmet-Giray hana, orada bir ay kalıp, Al-i Osman Mehmet-Giray’ı azledip Cuyan-Kıray oğluna verdi. Hakir Mehmet-Giray han ile Çerkezistandan geçip Dağistan padişahının ülkesinde Karabudak ha-

Kaynaklar Edit

ReferencesEdit

  1. ^ http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201102/the.unread.masterpiece.of.evliya.elebi.htm
  2. ^ The Encyclopædia Britannica, Vol.7, Edited by Hugh Chisholm, (1911), 3; Constantinople, the capital of the Turkish Empire...
  3. ^ Britannica, Istanbul:When the Republic of Turkey was founded in 1923, the capital was moved to Ankara, and Constantinople was officially renamed Istanbul in 1930.
  4. ^ Robert Dankoff, An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi, BRILL, 2004, ISBN 9789004137158, p. xii.
  5. ^ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=47164&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

[edit] External linksEdit

evliyaelebisey01evliuoft.djvu 12-Feb-2009 12:17 26545761 evliyaelebisey01evliuoft.gif 12-Feb-2009 03:52 297371 evliyaelebisey01evliuoft.pdf 12-Feb-2009 13:54 36736487 evliyaelebisey01evliuoft_abbyy.gz 12-Feb-2009 11:26 5802161 evliyaelebisey01evliuoft_bw.pdf 12-Feb-2009 16:30 30773134 evliyaelebisey01evliuoft_dc.xml 10-Feb-2009 02:33 433 evliyaelebisey01evliuoft_djvu.txt 12-Feb-2009 16:31 333984 evliyaelebisey01evliuoft_djvu.xml 12-Feb-2009 11:29 3478273 evliyaelebisey01evliuoft_files.xml 24-Nov-2010 22:38 6209 evliyaelebisey01evliuoft_flippy.zip 12-Feb-2009 03:59 26371719 evliyaelebisey01evliuoft_jp2.zip 12-Feb-2009 03:50 325796320 evliyaelebisey01evliuoft_marc.xml 10-Feb-2009 02:33 5126 evliyaelebisey01evliuoft_meta.mrc 10-Feb-2009 02:33 1369 evliyaelebisey01evliuoft_meta.xml 24-Nov-2010 22:34 1621 evliyaelebisey01evliuoft_metasource.xml 10-Feb-2009 02:33 381 evliyaelebisey01evliuoft_raw_jp2.zip 12-Feb-2009 03:49 481152565 evliyaelebisey01evliuoft_reviews.xml 03-Apr-2009 07:33 551 evliyaelebisey01evliuoft_scanfactors.xml 12-Feb-2009 12:19 167 scandata.zip


Evliya Çelebi
Dosya:Evliya.jpg
Evliya Çelebi
Doğum 25 Mart 1611
İstanbul , Unkapanı
Ölüm 1683
Mısır
Etnik köken Türk


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.