Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

Evliya

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
*[[Veli]]yy (C: [[Evliyâ]]) [[Yakın]].
+
[[Veli]]yy (C: [[Evliyâ]]) [[Yakın]].
   
*Amcazâde, emmi oğlu.
+
Amcazâde, emmi oğlu.
   
*[[Yar]], [[dost]].
+
[[Yar]], [[dost]].
   
*Evliya (Veli. C.) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk'ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar. (Bak: Veli)
+
Evliya (Veli. C.) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk'ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar. (Bak: Veli)
   
*1. Dostlar.
+
1. Dostlar.
   
*Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
+
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
   
*Mü'minler (inananlar), mü'minleri bırakıp da kâfirleri (inanmıyanları) evliyâ edinmesin. (Âl-i İmrân sûresi: 28)
+
Mü'minler (inananlar), mü'minleri bırakıp da kâfirleri (inanmıyanları) evliyâ edinmesin. (Âl-i İmrân sûresi: 28)
   
*2. Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
+
2. Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
   
*Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
+
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
   
*Biliniz ki, Allahü teâlânın evliyâsı için azâb korkusu ve nîmetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. (Yûnus sûresi: 62)
+
Biliniz ki, Allahü teâlânın evliyâsı için azâb korkusu ve nîmetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. (Yûnus sûresi: 62)
   
*Allahü teâlâ buyurdu ki: "Evliyâmdan birine düşmanlık eden, benimle harb etmiş olur..." (Hadîs-i kudsî-Buhârî)
+
Allahü teâlâ buyurdu ki: "Evliyâmdan birine düşmanlık eden, benimle harb etmiş olur..." (Hadîs-i kudsî-Buhârî)
   
*[[Veli]]: [[Sahib]], [[mâlik]].
+
[[Veli]]: [[Sahib]], [[mâlik]].
   
*[[Evliya]].
+
[[Evliya]].
   
*Muin. Muhafaza eden.
+
Muin. Muhafaza eden.
   
*Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
+
Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
   
*Sıddık.
+
Sıddık.
   
*Baba. Babanın babası, cedde de denir.
+
Baba. Babanın babası, cedde de denir.
   
*Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden
+
Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden
 
Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât.
 
Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât.
 
Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât.
 
Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât.
   
*Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.
+
Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.
   
*[[Veli']] Kabuğunda olan hurma çiçeği.
+
[[Veli']] Kabuğunda olan hurma çiçeği.
   
*Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
+
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
   
*Evliyâ görülünce, Allahü teâlâ hatırlanır. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-ül-Evliyâ).
+
Evliyâ görülünce, Allahü teâlâ hatırlanır. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-ül-Evliyâ).
   
*Evliyânın alâmeti üçtür:Birincisi, derecesi yükseldikçe tevâzûsu, alçak gönüllülüğü artar. İkincisi, elinde imkân bulunduğu halde dünyâya değer vermez. Üçüncüsü, intikam almaya gücü yettiği halde merhametli ve insaflı davranarak intikam almaz. (Ebû Abdullah Seczî)
+
Evliyânın alâmeti üçtür:Birincisi, derecesi yükseldikçe tevâzûsu, alçak gönüllülüğü artar. İkincisi, elinde imkân bulunduğu halde dünyâya değer vermez. Üçüncüsü, intikam almaya gücü yettiği halde merhametli ve insaflı davranarak intikam almaz. (Ebû Abdullah Seczî)
   
*Bir kimse velîlik mertebesine ulaşsa, onun üzerine Hak teâlânın bir perde örtmemesi, onu halkın gözünden gizlememesi mümkün değildir. "Evliyâm kubbelerim altında (saklı)dır. Onları benden gayrısı tanıyamaz." hadîs-i kudsîsinin mânâsı da budur. Burada bildirilen "Kubbeler", beşeriyyet sıfatlarıdır. Pamuktan veya başka maddelerden dokunmuş perde değildir. İnsanlık sıfatları öyle bir şeydir ki, o velîde, Hak teâlâ hazretleri açık bir kusur kılar veya bir hünerini ayıp sûretinde gösterir. "Onu Allah'tan başka kimse tanıyamaz." demek, "İçi ilâhî irâde nûru ile dolu olmayan kimseler o velîyi anlıyamaz" demektir. Ancak o nûr ile nurlanan kimseler anlayabilir. (Alâüddevle Semnânî)
+
Bir kimse velîlik mertebesine ulaşsa, onun üzerine Hak teâlânın bir perde örtmemesi, onu halkın gözünden gizlememesi mümkün değildir. "Evliyâm kubbelerim altında (saklı)dır. Onları benden gayrısı tanıyamaz." hadîs-i kudsîsinin mânâsı da budur. Burada bildirilen "Kubbeler", beşeriyyet sıfatlarıdır. Pamuktan veya başka maddelerden dokunmuş perde değildir. İnsanlık sıfatları öyle bir şeydir ki, o velîde, Hak teâlâ hazretleri açık bir kusur kılar veya bir hünerini ayıp sûretinde gösterir. "Onu Allah'tan başka kimse tanıyamaz." demek, "İçi ilâhî irâde nûru ile dolu olmayan kimseler o velîyi anlıyamaz" demektir. Ancak o nûr ile nurlanan kimseler anlayabilir. (Alâüddevle Semnânî)
   
*Evliyânın sohbetine kavuşan, şeytanın elinden kurtulur, her an Allahü teâlâ ile berâber olur. (Yahyâ bin Muâz)
+
Evliyânın sohbetine kavuşan, şeytanın elinden kurtulur, her an Allahü teâlâ ile berâber olur. (Yahyâ bin Muâz)
   
*Allahü teâlânın evliyâsı büyük günâh işlemekten mahfûzdurlar, korunmuşlardır. (Kuşeyrî)
+
Allahü teâlânın evliyâsı büyük günâh işlemekten mahfûzdurlar, korunmuşlardır. (Kuşeyrî)
   
*Evliyânın huzûruna boş olarak gelmelidir ki, dolu olarak dönülebilsin. Onların acıması, ihsânda bulunması için, boş olduğunu bildirmek lâzımdır. Böylece feyz, ihsân yolu açılır. (İmâm-ı Rabbânî)
+
Evliyânın huzûruna boş olarak gelmelidir ki, dolu olarak dönülebilsin. Onların acıması, ihsânda bulunması için, boş olduğunu bildirmek lâzımdır. Böylece feyz, ihsân yolu açılır. (İmâm-ı Rabbânî)
   
 
=={{Dil|Osmanlıca}}==
 
=={{Dil|Osmanlıca}}==
79. satır: 79. satır:
 
{{Köken}}
 
{{Köken}}
 
*[[Arapça]]
 
*[[Arapça]]
[[Dosya:Bakınız.png | thumb |
 
 
{{Bakınız|Evliya Çelebi | Evliya Çelebi/VP | Evliya Çelebi/WP |Evliya Çelebi Seyahatnamesi |Himmet Erenler | Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri | UNESCO |}}
 
 
]]
 
 
 
 
==İşte UNESCO Evliya Çelebi yılı yazısı==
 
 
'''Konu :''' [[Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri]]. <br>
 
 
'''İlgi''' : [[Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü]]nün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı. <br>
 
 
İlgi yazı ekinde alınan [[Türk Dil Kurumu]]nun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; [[Avrupa Konseyi]] Evliya Çelebi'yi "[[21. Yüztılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişi]]den Biri" olarak ilan ettiği, [[Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü]] ([[UNESCO]])'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı [[2011]] yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir. <br>
 
 
Başta [[Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu]] ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "[[Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri]] çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim. <br>
 
 
'''Çok garip bir olay :'''
 
 
Evliya Çelebi ile ilgili çalışma Yenişehir ilçemizde 2010 yılında başladı ve 2011 yılı [[UNESCO]] tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı]] olarak ilan edildi. HİMMET ERENLER!!!! Not:[[Evliya Çelebi]] bir [[eren]]dir. Yani [[Evliya]]dır. Evliya kelimesi ise [[Veli]] veya [[Velî]] kelimesinin çoğulud olup [[Veliler]] yani [[Erenler]] demektir. Yani [[Baba Erenler]] de ([[Büyük Erenler]]) demektir. NOT: Bu açıklamanın telif hakkı Eyüp Sabri Kartal'a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 
  Loading editor