FANDOM


Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01
Bakınız

D Şablon:EÇS Şablon:EÇS2Şablon:EÇS3Şablon:EÇS4Şablon:EÇS5Şablon:EÇS6Şablon:EÇS7Şablon:EÇS8Şablon:EÇS9Şablon:EÇS10Şablon:EÇS11Şablon:EÇS12Şablon:EÇS13Şablon:EÇS14Şablon:EÇS15 EÇS/İndex Evliya Çelebi ve eserleri hakkında Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Cilt Evliya Çelebi Seyehatnamesi/1.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/2.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/3.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/4.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/5.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/6.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/7.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/8.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/9.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/10.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/11.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/12.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/13.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/14.Kitap Evliya Çelebi Seyehatnamesi/15.Kitap Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Evliya Celebi Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi Katip Çelebi Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi Seyahatnâme (Evliya Çelebi) Evliya Çelebi/Olağanüstülükler Evliya Çelebi ve Kavimler Evliya Çelebi/Tatarlar Evliya Çelebi ve Ülkeler Evliya Çelebi/Türkiye Evliya Çelebi/Türk dili Evliya Çelebi ve Bölgeler Evliya Çelebi/Rumeli Evliya Çelebi ve Vilayetler Evliya Çelebi/Mersin Evliya Çelebi/İstanbul Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap Evliya Çelebi/Dua ve salavatı EÇS/1/16 Evliya Çelebi/Rüyası Evliya Çelebi/Girişi EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok, Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni Batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiye bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik tarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okuyamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var, Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dedi ki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..
Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:
Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri. İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İçindekilerEdit

Şablon:EÇSindex1 -d

 1. Önsöz - EÇS/1/5
 2. Evliya Çelebi ve Eserleri Hakkında - EÇS/1/5
 3. Evliyâ'nın doğuşu ve adı - EÇS/1/5
 4. Mensub olduğu aileEÇS/1/5 -EÇS/1/6 - EÇS/1/7
 5. Evliyâ nasıl adamdı? - EÇS/1/7 - EÇS/1/8
 6. Evliyâ’nın şahsiyeti - EÇS/1/8 - EÇS/1/9 - EÇS/1/10 - EÇS/1/11 - EÇS/1/12

İstanbul Edit

İstanbul'un muhasarasıEdit

 1. Dokuzuncu Fasıl
 2. İslambol'un İlk Muhasarasının Beyanı - EÇS/1/69 - EÇS/1/70
 3. İkinci Kuşatma - EÇS/1/70 - EÇS/1/71 - EÇS/1/72
 4. Üçüncü kuşatma - EÇS/1/72
 5. Beşinci kuşatma - EÇS/1/73 - EÇS/1/74 - EÇS/1/75
 6. Altıncı kuşatma - EÇS/1/75
 7. Yedinci kuşatma - EÇS/1/75
 8. Sekizinci kuşatma - EÇS/1/76 - EÇS/1/77 - EÇS/1/78 - EÇS/1/79 - EÇS/1/80 - EÇS/1/81
 9. Dokuzuncu Kuşatma - EÇS/1/81 - EÇS/1/82 - EÇS/1/83
 10. Onuncu Fasıl Âl-i Osman Devletinin Yıldızının Çıktığı Beyanındadır - *EÇS/1/84 - EÇS/1/85 - EÇS/1/86 - EÇS/1/87
 11. Onuncu kuşatma - EÇS/1/87 - EÇS/1/88 - EÇS/1/89 - EÇS/1/90 - EÇS/1/91 - EÇS/1/92
 12. On Birinci Bölüm
 13. Osmanoğullarından Ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadır - EÇS/1/93 - EÇS/1/94 - EÇS/1/95 EÇS/1/96 - EÇS/1/97 - EÇS/1/98 - EÇS/1/99 - EÇS/1/100 - EÇS/1/101 - EÇS/1/102

İstanbul camileri ve vasıflarıEdit

 1. Sultan Selim câmiinin vasıfları - EÇS/1/151 -EÇS/1/152
 2. Sultan Süleyman (Allah rahmet eylesin) câmiinin evsafı - EÇS/1/152 - EÇS/1/153
 3. Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı EÇS/1/153 - EÇS/1/154 - EÇS/1/155 - EÇS/1/156
 4. Beyaz avlunun durumunu bildirir - EÇS/1/156 - EÇS/1/157 - EÇS/1/158 - EÇS/1/159
 5. Kanunî Sultan Süleymân’ın Nurlarla Dolu ve Çiçeklerle Bezenmiş Türbesini Anlatır - EÇS/1/160
 6. Dış Avlunun Durumunu Bildirir - EÇS/1/160 - EÇS/1/161 - EÇS/1/162 - EÇS/1/163 - EÇS/1/164
 7. Süleymaniye câmiine yapılan masraflar - EÇS/1/164 - EÇS/1/165
 8. Anadolu tarfında olan hayratları - EÇS/1/165 - EÇS/1/166
 9. Harameyn-i Muhteremeyn ’de olan hayırlı ve sevaplı eserleri - EÇS/1/166 - EÇS/1/167
 10. Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir - EÇS/1/167 - EÇS/1/168
 11. Şehzade câmiinin şekilleri - EÇS/1/168 - EÇS/1/169 - EÇS/1/170
 12. Şehzade Cihangir câmii - EÇS/1/170
 13. Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir EÇS/1/170
 14. Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır EÇS/1/170 - EÇS/1/171
 15. Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirir EÇS/1/171 - EÇS/1/172 - EÇS/1/173 - EÇS/1/174
 16. Sultan Süleymân'ın Mirimiranlarını (beylerbeyilerini) anlatır EÇS/1/174 - EÇS/1/175 - EÇS/1/176

Anadolu EyaletleriEdit

 1. Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir
Bakınız

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4

Bakınız

D EÇS .1.Cilt :Şablon:EÇSindex1 - - Şablon:EÇSindex - EÇS/İndex {{EÇSindex1}} Metin hakkında bâzı mühim notlar - EÇS/1/4
Önsöz - EÇS/1/5
Evliya Çelebi ve Eserleri Hakkında - EÇS/1/5
Evliyâ'nın doğuşu ve adı - EÇS/1/5
Mensub olduğu aileEÇS/1/5 -EÇS/1/6 - EÇS/1/7
Evliyâ nasıl adamdı? - EÇS/1/7 - EÇS/1/8
Evliyâ’nın şahsiyeti - EÇS/1/8 - EÇS/1/9 - EÇS/1/10 - EÇS/1/11 - EÇS/1/12
Dokuzuncu Fasıl İslambol'un İlk Muhasarasının Beyanı - EÇS/1/69 - EÇS/1/70
İkinci Kuşatma - EÇS/1/70 - EÇS/1/71 - EÇS/1/72
Üçüncü kuşatma - EÇS/1/72
Beşinci kuşatma - EÇS/1/73 - EÇS/1/74 - EÇS/1/75
Altıncı kuşatma - EÇS/1/75
Yedinci kuşatma - EÇS/1/75
Sekizinci kuşatma - EÇS/1/76 - EÇS/1/77 - EÇS/1/78 - EÇS/1/79 - EÇS/1/80 - EÇS/1/81
Dokuzuncu Kuşatma - EÇS/1/81 - EÇS/1/82 - EÇS/1/83
Onuncu Fasıl Âl-i Osman Devletinin Yıldızının Çıktığı Beyanındadır - EÇS/1/84 - EÇS/1/85 - EÇS/1/86 - EÇS/1/87
Onuncu kuşatma - EÇS/1/87 - EÇS/1/88 - EÇS/1/89 - EÇS/1/90 - EÇS/1/91 - EÇS/1/92
On Birinci Bölüm Osmanoğullarından ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadır - EÇS/1/93 - EÇS/1/94 - EÇS/1/95 EÇS/1/96 - EÇS/1/97 - EÇS/1/98 - EÇS/1/99 - EÇS/1/100 - EÇS/1/101 - EÇS/1/102
Sultan Selim câmiinin vasıfları - EÇS/1/151 -EÇS/1/152
Sultan Süleyman (Allah rahmet eylesin) câmiinin evsafı - EÇS/1/152 - EÇS/1/153
Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı EÇS/1/153 - EÇS/1/154 - EÇS/1/155 - EÇS/1/156
Beyaz avlunun durumunu bildirir - EÇS/1/156 - EÇS/1/157 - EÇS/1/158 - EÇS/1/159
Kanunî Sultan Süleymân’ın Nurlarla Dolu ve Çiçeklerle Bezenmiş Türbesini Anlatır - EÇS/1/160
Dış Avlunun Durumunu Bildirir - EÇS/1/160 - EÇS/1/161 - EÇS/1/162 - EÇS/1/163 - EÇS/1/164
Süleymaniye câmiine yapılan masraflar - EÇS/1/164 - EÇS/1/165
Anadolu tarfında olan hayratları - EÇS/1/165 - EÇS/1/166
Harameyn-i Muhteremeyn ’de olan hayırlı ve sevaplı eserleri - EÇS/1/166 - EÇS/1/167
Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir - EÇS/1/167 - EÇS/1/168
Şehzade câmiinin şekilleri - EÇS/1/168 - EÇS/1/169 - EÇS/1/170
Şehzade Cihangir câmii - EÇS/1/170
Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir EÇS/1/170
Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır EÇS/1/170 - EÇS/1/171
Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirir EÇS/1/171 - EÇS/1/172 - EÇS/1/173 - EÇS/1/174
Sultan Süleymân'ın Mirmiranlarını (beylerbeyilerini) anlatır EÇS/1/174 - EÇS/1/175 - EÇS/1/176
Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.