FANDOM


Ey Aşıklar


Ey âşıklar ey âşıklar mezhep ü din aşktır bana

Gördü gözüm dost yüzünü yas kamu düğündür bana.


Ey pâdişah ey pâdişah uş ben beni verdim sana

Genç ü hazinem kamusu sensin benim önden sona.


Evvel dahı bu akl u can seninile asl-ı mekân

Ahır yine sensin mekân uş varıram senden yana.


Senden sana varır yolum senden seni söyler dilim

İllâ sana ermez elim bu hikmete kaldım tana.


Artık ana ben demeyem kimseneye sen demeyem

Bu kul o sultan demeyem işidenler kala tana.


Dost aşka ulaşalıdan dünya âhıret oldu bir

Ezel ebed sorar isen dün ile bu gündür bana.


Artık bize yas olmaya hiç gönlümüz pas olmaya

Zira Hak'tan gelen avaz savulmaz düğündür bana.


Ben aşkından ayrılmayam dergâhından ırılmayam

Eğer benden gider isem senin ile varam bana


Ol dost beni yeriidi yar bu dünyayı gör dedi

Geldim gördüm hoş ârâyiş seni seven kalmaz ana


Kullarına va'deyledi yarın uçmak verem dedi

Ol dostların sevindiği yarınım bu gündür bana.


Bu âh ile u zâr ile bu hikmeti kim ne bile

Bilse dahı gelmez dile tuttum yüzüm senden yana.


Sensin bana cân ü cihan sensin bana genc-i nihan

Sendendürür assı ziyan ne iş gele benden bana.


Yunus sana tuttu yüzün unuttu cümle kendözün

Cümle sana söyler sözün söz söyleten (sensin) bana.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.