Ey Derviş


Ben dervişim diyen kişi işbu yola ar gerekmez

Derviş olan kişilerin gönlü genğdir dar gerekmez.


Derviş gönülsüz gerektir sövene dilsiz gerektir

Dövene elsiz gerektir arada ağyar gerekmez.


Eğer derviş isen derviş cümle âlem sanabiliş

Fuzulluğu hulka değiş arda ağyar gerekmez.


Derviş olan kişilerin miskinliktir sermâyesi

Miskinlikten özge biz mâl ü mülk ü şar gerekmez.


Er elini aldın ise ere gönül verdin ise

İkrâr ile geldin ise pes ere inkâr gerekmez.


Yunus sen gördün bir eri arttırma gördüğün biri

Şudur budur deyibeni derviş târ ü mar gerekmez.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.