FANDOM


Ey Dost

Din-ü millet kodurdu o benim canım alan,

Onu duyan kişiye ne gönül, kalır ne can.


Duymayanlar halimi, dinin kodu der bana,

Ne ile din beslesin cansız gönülsüz kalan.


Suretimde varlığım gönül ile can idi,

Cümlesin yağmaladı bana aşk bağışlayan.


Aşkın serhengi beni komadı hiç nesneden,

Ne İslamda ne dinde anılmaz küfr ü iman.


Şart u farz olmaz onda canı aşka kalanda,

Cevapsız dil söylenir nice bilsin bu lisan.


Elden iş bıraktırdı, niceliksiz baktırdı,

Dostluk ticaretinde unuttuk assı ziyan.


Beni benlikten kodu, varlık defterin dürdü,

Havf u reca göstermez hayr u şer elden koyan.


Sorman Yunus'dan haber, dost neredeyse anda var,

Yüz bin güherden fariğ aşk denizine dalan.


Serheng : çavuş , kavas , yasakçı ,kapı bekçisi


Havf u reca : korkma ve dileme Güher : mücevher , kıymetli taş

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.