FANDOM


Ey Dost

Bu semana girmeyen sonuna pişman olur

Erişir bizim ile ser – be ser düşman olur.


Dosttur bizi okuyan üstümüzde şakıyan

Şimdi’üç buçuk okuyan derin danışman olur.


Danışmanın câhili unamaz dervişleri

Derviş ile danışman yavlak üleşgen olur.


Bir nicenin gönlüne şeytanlar dolupdurur

Erenler semâ’ına onlar erişgen olur.


Dânişmend oldu geldi okuduğunda buldu

Ehil dervişlere canı katı karışgan olur.


Hey biçâre danışman ayt derviş-i dervişan

Dervişlere irişen işine pişman olur.


Yunus aydır Mevlânâ epsem otur yerinde

Bu sohbete doymayan sonra sevişken olur.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.