FANDOM


Ey Dost


Dost senin aşkın oku key katı taştan geçer

Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer.


Dünü günü zâr olur aşkın ile yâr olur

Endişesi sen olan cümle teşvişten geçer.


Aşkına düşenlerin yüreği yanar olur

Kendini sana veren dügeli işten geçer.


Dünyanın mahabbeti ağulu aşa benzer

Ahırın sanan kişi ağulu aştan geçer.


Gerçek âşık ol ola can vermeğe ol ive

Dost ile pazar için nice bin baştan geçer.


Ariflere bu dünya hayal ü düş gibidir.

Kendiyi sana veren hayal ü düşten geçer.


Yunus'un gönlü gözü doludur Hak sevgisi

Sohbet ihtiyâr eden yad u bilişten geçer.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.