FANDOM


Ey Dost


Dost yüzüne bakmağa key safa-nazar gerek

Dost ile bilişmeye can gözü bidar gerek


İzz ü nazdan geçiben tertipler terkediben

Varlıklar tüketiben yüzbin ol kadar gerek


Varlıktır hicap katı kim yıka bu hicabı

Dost yüzünden nikabı götürmeye er gerek


Hicab oldun sen sana ne bakarsın dört yana

Haykımaz öne sona şuna kim didar gerek


Gel imdi hicabın yık hırs evinden daşra çık

Hak bağışlaya tevfıyk kasd ile hüner gerek


Aşıka izzet ü ar vallahi bedi haber

Aşık isen cansız gel ne ser ü desta gerek


Sen seni elden bırak dost yüzüne sensiz bak

Mansur'layın Ene'l-Hak dahı sebük-bar gerek


Kim dodt ile bilişe lacerem derde düşe

Aşık canı hemaşe ser-Mest ü humar gerek


Dost ile bilişen can oldur kendine yakın

Varlık leşkerin kıran dahı çapük er gerek


Terkeyle kıyl ü kaali dosta vargil mevali

Yokluktadır visali kamudan güzar gerek


Akıl verdiği değil bu göz gördüğü değil

Dil söz verdiği değil bi lisan bi ser gerek


İşit işit key işit dost katına sensiz git

Dosta gidene önder kendisiz nefer gerek


Boncuk değil sır sözü gel gidelim ko sözü

Dostu görmez baş gözü aykırısı basar gerek


Yunus imdi yayıvar bulamasın il ü şar

Kim Hak desin kim batıl derviş bürd ü bar gerek


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.