Ey dost, aşkım denizine girem gark olam yürüyem

İki cihân meydân ola, devrânım sürem yürüyem


Bülbül olubanı ötem, gönül olam canlar ütem

Başımı elimde tutam, yoluna verem yürüyem


Bülbül olubanı gidem, ey nice gönüller güdem

Yüzüm aşk ile dembedem, toprağa sürem yürüyem


Şükür, gördüm didârını, içtim yârin visalini

Bu benlik senlik şarını, terkin uruban yürüyem


Yunus’tur aşk avaresi, bîçareler bîçaresi

Sendedir derdin çaresi, dermanım soram yürüyem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.