FANDOM


Ey Gönül


Niteliğim soran işit hikâyet

Su vu toprak od-u yel oldu suret.


Dört muhtelif nesneden bu dört dıvarım

Sâzıkâr eyledi verdi kerâmet.


Yel ile toprağı kıldı muallâk

Su içinde odu tuttu selâmet.


Rızkı ömrü tamam eyledi henüz

Şeş cihet olmadan tuttuğu kisvet.


Ruhumdan kimesne haber veremez

Emrdir kaadirliği verir harekât.


Bâki tertiplerimi şerhedeyim

İnâyet mevcudu sem’u basâret.


Aklımın haberi bugünkü değil

Onu er derisen evvlki âyet.


Sulâ cevap kelecisi buna değindir

Bundan böyle cihânımın bi nihâyet.


Yunus ile buna denli nasibim

Gönül dost durağı dilim şehâdet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.