FANDOM


Ey Gönül


Yort ey gönül sen bir zaman âsude fârığ hoş yürü

Korkma kayıkma kimseden gussa vu gamdan boş yürü.


Hakkıykata bakar isen nefsin sana düşman yeter

Var imdi ol nefsin ile uruş savaş tokuş yürü.


Nefstir eri yolda koyan yolda kalır nefse uyan

Ne işin var kimse ile nefsine kakı boş yürü.


Diler isen bu dünyanın şerrinden olasın emin

Terkiyle bu kibr ü kini hırkaya gir derviş yürü


İster isen bu dünyede ebedi sarhoş olasın

Aşk kadehin dolu getir oniki ay sarhoş yürü


Kimse bağına girmegil kimse gülünü dermegil

Var kendi ma’şukun ile bahçede ol alış yürü


Gönüllerde iğ olmagıl mahfillerde çiğ olmagıl

Çiğ nesnenin ne dâdı var gel aşk oduna piş yürü


Yunus imdi hoş söylersin dinleyene şerheylersin

Halka nasihat satınca er ol yoluna koş yürü


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.