Ey Padişah

Ey padişah ey padişah ,her dem işin düze durur

Dünya onun büstanıdır sevdiğini üzedurur.


Yavuzluk eyleme sakın,ecel sana senden yakın

Nicelerin aslın kökün,yurdeleyip bozadurur.


Sen anda varırsın anda,çok yerak eylegil bunda

Canlar bakıy değil tende de birkaç gün gezadurur.


Sorucu gelir yer yırtıp sorar Tangrı'n kimdir diye

İş bu canım onu duyup sünüklerim sızadurur.


Ey tangrı'yı bir bilenler,can hakk'a kurban kılanlar

Ölü değildir bu canlar aşk gölünde yüzedurur.


Ben görüdm erenler uçtu,aşk kadahin dolu içti

Hak katında nazı geçti şöyle yüzü yere durur.


Erenler kulu isen,ölümün onadur Yunus

Nic'erenler geldi geçti növbet şimdi bize durur.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.