FANDOM


Ey Veli


Sana derim ey veli, dur erte namazına

Eğer değilsen ölü, dur erte namazına.


Ezan okur müeezzin, çağırır Ellah adın

Yıkma dinin bünyâdın, dur erte namazına.


Ağar pervâza kuşlar tesbih okur ağaçlar

Himmet alın kardaşlar, dur erte namazına.


Namazı kıl zikreyle, elin götür şükreyle

Öleceğin fikreyle,dur erte namazına.


Namaz kıl yerağ olsun, ahrette gerek olsun

Sinlekte çerağ olsun,dur erte namazına.


Namaz kıl imâm ile yatmagil gümân ile

Gidersin imân ile, erte namazına.


Çıka gide can dahi, şöyle kalaten dahi

Derviş Yunus sen dahi,dur erte namazına.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.