Ey Yarenler


Ey yarenler aydın bana, ben nicesi dolanayım

Ne türlü tedbir edeyim ya nice sağınç sanayım.


Canımda ol büt bitipdir, gönülümü ol alıptır,

Hey beni ol avutuptur, ayrık neye bağlanayım.


Öyle ediptir ol beni, seçemezem dünden günü,

Alsın teni, alsın canı,ko ben ona alınayım.


Ben gevheriyim, kânım ol, ben bir kulum sultânım ol

Aklım u canım gönlüm ol, ondan niçin usanayım?


Onsuzluğum bana haram, ondandurur nakdim tamam.

Buncılayın lûtf u kerem, nerde bulup dirleyeyim?


Odur bana Yunus diyen odur benim bağrım delen

Odur beni bensiz koyan hem ben oyum bu ben neyim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.