Elhamdülillah Yunus Emre Portalı Yunusemre.jpg Ey Yarenler, Ey Kardaşlar


Ey Yarenler Ey Kardeşler Korkarım Ben Ölem Deyi


Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem deyi
Öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam deyi


Bir gün görünür gözüme ayıbım vuralar yüzüme
Endişeden del'olmuşum nidem ben ne kılam deyi


Eğer gerçek kul imişsem ona kulluk kıla idim
Ağlayaydım bu dünyada yarın onda gülem deyi


Hemin geldim bu dünyaya nefsime kulluk eyleyi
İyi amel işlemedim azaptan kurtulam deyi


Ey biçare miskin Yunus günahım çok neyleyeyim
Sığındım ol Allah'ıma dedi hem afvedem deyi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.