Sözlükte "eylem" ne demek?

1. Bir şeyi yapma, gerçekleştirme gücü, fiil, aksiyon.

2. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, iş, amel.

3. Olumlu ya da olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan ya da zaman kavramıyla birlikte kişi kavramı veren iş, oluş, durum anlatan sözcük, fiil[1]

2 Cümle içinde kullanımı Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti. - M. Ş. Esendal

3 Eylem kelimesinin ingilizcesi n. action, act, activity, verb, deed, fact

4 Eylem ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Act, conduct, action) Yapılan iş, ortaya konan davranış, gerçekleştirilmiş bulunan şey anlamında. Eski dilde "fiil" karşılığı. Fransızca’dan geçme "aksiyon" ile aynı anlamda.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.