FANDOM


Valiler - İl valileri - Merkez valileriİL VALİLERİ

28.04.2011

S. NO

İLİ

ADI VE SOYADI

S. NO

İLİ

ADI VE SOYADI

1

ADANA

İlhan Atış

42

KONYA

Aydın Nezih DOĞAN

2

ADIYAMAN

Ramazan SODAN

43

KÜTAHYA

Kenan Çiftçi

3

AFYONKARAHĠSAR

İrfan BALKANLIOĞLU

44

MALATYA

Doç.Dr.M.Ulvi SARAN

4

AĞRI

Ali YERLĠKAYA

45

MANĠSA

Celalettin GÜVENÇ

5

AMASYA

H.Ġbrahim DAġÖZ

46

K.MARAġ

ġükrü KOCATEPE

6

ANKARA

Alaaddin YÜKSEL

47

MARDĠN

Turhan AYVAZ

7

ANTALYA

Dr.Ahmet ALTIPARMAK

48

MUĞLA

Fatih ġAHĠN

8

ARTVĠN

Mustafa YEMLĠHALIOĞLU

49

MUġ

Ali ÇINAR

9

AYDIN

Hüseyin Avni COġ

50

NEVġEHĠR

Abdurrahman SAVAġ

10

BALIKESĠR

Yılmaz ARSLAN

51

NĠĞDE

Alim BARUT

11

BĠLECĠK

H.Ġbrahim AKPINAR

52

ORDU

Orhan DÜZGÜN

12

BĠNGÖL

Mustafa Hakan GÜVENÇER

53

RĠZE

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

13

BĠTLĠS

Nurettin YILMAZ

54

SAKARYA

Mustafa BÜYÜK

14

BOLU

Ġbrahim ÖZÇĠMEN

55

SAMSUN

Hüseyin AKSOY

15

BURDUR

Süleyman TAPSIZ

56

SĠĠRT

Musa ÇOLAK

16

BURSA

ġahabettin HARPUT

57

SĠNOP

Ahmet CENGĠZ

17

ÇANAKKALE

Güngör Azim TUNA

58

SĠVAS

Ali KOLAT

18

ÇANKIRI

ġemsettin UZUN

59

TEKĠRDAĞ

Zübeyir KEMELEK

19

ÇORUM

Nurullah ÇAKIR

60

TOKAT

ġerif YILMAZ

20

DENĠZLĠ

Yavuz ERKMEN

61

TRABZON

Dr.Recep KIZILCIK

21

DĠYARBAKIR

Mustafa TOPRAK

62

TUNCELĠ

Mustafa TAġKESEN

22

EDĠRNE

Gökhan SÖZER

63

ġANLIURFA

Nuri OKUTAN

23

ELAZIĞ

Muammer EROL

64

UġAK

Özdemir ÇAKACAK

24

ERZĠNCAN

Abdulkadir DEMĠR

65

VAN

Münir KARALOĞLU

25

ERZURUM

Sebahattin ÖZTÜRK

66

YOZGAT

Necati ġENTÜRK

26

ESKĠġEHĠR

Mehmet KILIÇLAR

67

ZONGULDAK

Erdal ATA

27

GAZĠANTEP

Süleyman KAMÇI

68

AKSARAY

Orhan ALĠMOĞLU

28

GĠRESUN

Dursun Ali ġAHĠN

69

BAYBURT

Kerem AL

29

GÜMÜġHANE

Enver SALİHOĞLU

70

KARAMAN

Süleyman KAHRAMAN

30

HAKKARİ

Muammer TÜRKER

71

KIRIKKALE

Hakan Yusuf GÜNER

31

HATAY

M.Celalettin LEKESİZ

72

BATMAN

Ahmet TURHAN

32

ISPARTA

Memduh OĞUZ

73

ŞIRNAK

Vahdettin ÖZKAN

33

MERSĠN

H.Basri GÜZELOĞLU

74

BARTIN

İsa KÜÇÜK

34

ĠSTANBUL

H.Avni MUTLU

75

ARDAHAN

Mustafa TEKMEN

35

ĠZMĠR

Mustafa Cahit KIRAÇ

76

IĞDIR

Amir ÇİÇEK

36

KARS

Ahmet KARA

77

YALOVA

Osman ÇAPALI

37

KASTAMONU

Erdoğan BEKTAŞ

78

KARABÜK

İzzettin KÜÇÜK

38

KAYSERĠ

Mevlüt BİLİCİ

79

KİLİS

Yusuf ODABAŞ

39

KIRKLARELİ

Mustafa YAMAN

80

OSMANĠYE

Celalettin CERRAH

40

KIRŞEHİR

Mehmet Ufuk ERDEN

81

DÜZCE

Vasip ŞAHİN

41

KOCAELİ

Ercan TOPACA

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Eylemli valiler ile ilgili bir şeyler var
İİB vali-atama-kararname
Bakınız

Şablon:Valilerbakınız - d {{Valilerbakınız}}


Vali Valiler kararnamesi
El- Vali Veli
İlbay İlçebay
Valiler Adana valileri Adıyaman valileri Ağrı valileri Afyon valileri Amasya valileri
Valiler/Telefon - Valilikler/Telefon

Valilikler e-devlet valilikler
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat
Vali Atamaları Hakkında Karar/2015 Valilik Personel Şube Müdürlüğü
Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vilayet - Velayet
Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri
Valilerin başkanlık ettiği kurullar
Valilerin başkanlık ettiği komisyonlar
Valilerin başkanlık ettiği organizasyonlar

Eylemli valiler - Merkez valileri - Merkeze alınan valilerin vedaları
Dış görevdeki valiler
Siyasetteki valiler
Bürokrasideki valiler
Vali vedaları

Cumhuriyet valileri
Osmanlı valileri
Osmanlı hidivleri
Osmanlı voyvodaları
Osmanlı beyleri
Osmanlı ağaları

Vali atamaları - Valiler kararnamesi

Kaymakam - Kaymakamlar
Kaymakamlıklar
Kaymakamlar/Telefon
Mülki İdare Amirliği

Mevzuat
Valilik mevzuatı
Valilik yönergeleri

Valilik büroları
Valilik teftişi
Valilik ofisleri
Valilik kalkınma ofisi
Valilik ve kalkınma Ajansları
Valilik ve teknoparklar
Valiler ve kaymakamlar
Valilik stilleri
Valilik ve vilayet
Vilayet binaları
Vali makam odaları
Vali konakları
Vali makam araçları

Şablonlar
TC Valileri şablonları
Şablon:Valiler kararnamesi
Şablon:Vali
Şablon:Valibakınız
Şablon:Valiler
Şablon:Valilerbakınız
Şablon:Merkez valileri
Eylemli valiler
Şablon:T.C. valileri
Şablon:MİA
Şablon:İİB

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.