Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Eyyubiler ile ilgili bir şeyler var.


أيوبيون
Ayyūbīyūn
Eyyubiler
Sultanlık
30px
 
30px
1171 – 1348 30px

Flag of

Bayrak

Başkent Kahire (1171-1174)
Şam (1174-1218)
Kahire (1218-1250)
Şam (1250-1260)
Hama (1260-1341)
Resmi dili Arapça
Dini Sünni İslam
Yönetim Monarşi
Sultan
 - 1171-1193 Selahaddin
 - 1239-1249 El-Salih Necmeddin Eyyub
 - 1249–1283 El-Awhad
Tarih
 - Selahaddin'in Fatımiler veziri olması 1169
 - Kuruluş tarihi 1171
 - Montgisard Muharebesi 1177
 - Hıttin Savaşı 1187
 - Yıkılış tarihi 1348
Dosya:Ayyubid.png

Moğol istilası öncesi

Eyyubiler Devleti veya Eyyubiler (Arapça: أيوبيون 'ayyūbīyūn; 1171-1250, Hama'nın yerel yönetimi olarak 1348'e kadar), Fatımiler Devleti'nin eski komutanı ve veziri olan Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Kürt[1][2][3][4][5][6][7][8][9] diğer kaynaklara göre Türk[10][11][12][13][14][15][16] başka bir kaynağa göre de Arap[17] kökenli hanedanın egemen olduğu Mısır'daki devleti'nin adıdır[18].

Siyasi Tarih[düzenle | kaynağı değiştir]

Vezirliği döneminde sözünü tutmayarak Haçlılarla anlaşan Halife Adid'i devirerek Fatımi Devleti'ne son verdi (1171) ve burada güçlü bir devlet kurdu.

Haçlılarla uzun süren mücadeleler yaptı. Onlara karşı İslam'ın geçilmez kalesi oldu. Kudüs'ü alarak tekrar İslamiyete kazandırdı. Fetihten sonra, katliam beklentisi içinde olan gayrimüslimlere gösterdiği engin hoşgörü ve benzeri insanî özellikler ile büyük takdir kazandı. İslam dünyasında bir efsane hâline geldi (1187, Hittin Savaşı).

Selâhaddin'in kurduğu devlet, babasının adından dolayı Eyyûbîler olarâk anıldı. Eyyûbîler Devleti'nin sınırları kısa sürede Mısır, Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Arabistan'ın güneyine kadar genişledi. Ancak Hanedanın son sultanı olan el-Salih Necmeddin Eyyub'ın karısı Şecer-üd-Dürr'ün ihaneti ile mısır'daki bahr-i memlük komutanlarından Aybeg tarafından yıkıldı ve yerine Memlûkler devleti kuruldu (1250). Hama kolu ise 1348'e kadar varlığını devam ettirmiştir

Selahaddin Eyyubi ve Haçlılar[düzenle | kaynağı değiştir]

1171’de Fatimilere son veren Selahaddin Eyyubi, Mısır'da hutbeyi yeniden Abbasi halifesi adına okutmuş ve Mısırda sünniliği yeniden başlatmıştır. 1174’de kendi adına hutbe okutarak devletin başına geçti. İlk iş olarak Zengileri kendi topraklarına bağladı. Suriye, Filistin, Hicaz, Ürdün, Yemen, Güneydoğu Anadoluyu egemenliği altına aldı. 1177 yılında Montgisard Muharebesinde Kudüs kralı IV. Baldwin'e yenildi. Bazı Batılı kaynaklarda Selahaddin Eyyübi için "Türk Selahaddin" (Saladin the Turk)[13] lakabı kullanılmıştır.

1187 yılında Hittin Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. 1188 yılında Selahaddin, Antakya Prensliği'ne (Haçlı Kontluğu) karşı sefere çıkmıştır. Bu bölgede birçok kaleyi ele geçirdi.

1189 yılı başlarında Üçüncü Haçlı seferi Papa tarafından başlatılmıştı. Bu sefere daha önce Hittin Savaşına katılan Haçlılardan başka İngiliz, Fransız, Alman ve Sicilya içinde olduğu devletlerin oluşturduğu donanmaları ve kara kuvvetleri haçlılara katıldılar. Selahaddin bütün Müslümanlardan yardım istedi fakat çok azı bu yardıma cevap verdi. Artık her iki tarafın askerleri de savaşın bitmesini istiyorlardı. Bunun üzerine anlaşmaya karar verildi. 1 Eylül 1192 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl 8 ay karada ve denizde geçerli olacak bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma ile Yafa ile Sur arasındaki dar sahil şeridi Haçlılar'ın elinde kalıyor, diğer fethedilen yerler müslümanların oluyordu. Bu zaman zarfında Ortadoğu'daki Haçlı varlığının belini kırmış, onu asla eski gücüne kavuşamayacağı hale getirmişti. Sultan 4 Mart 1193 günü Şam'da öldü. Ölümü üzerine dört oğlu kendi aralarında mücadeleye başladı. Selahaddin Eyyubi, bütün bu işlerin dışında Haşhaşiler/Batınilik meselesi ile de uğraştı.

Oğulları arasındaki mücadele Mısır'da isyan çıkmasına neden oldu. Abbasi Halifesi'nin yardım amaçlı gönderdiği Memluk askerleri yönetimi ele geçirdi. Bundan sonra İslam Dünyası'nda Memlukler egemen olmaya başladı.

Hükumdarlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Selahaddin (1169 -1193)
 2. Aziz (1193 - 1198)
 3. Mansur (1198 - 1200)
 4. I. Adil (1200 - 1218)
 5. Kamil bin Adil (1218 -1238)
 6. II. Adil (1238 - 1240)
 7. Salih (1240 - 1249)
 8. Turanşah (1249 - 1250)

Soyağacı[düzenle | kaynağı değiştir]

Mısır Eyyubi sultanlari soyağacı:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şadi bin Mervan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necimeddin
Eyyub
 
Esadeddin
Şirkuh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selahaddin
1.(1169-1193)
 
 
 
 
 
I. Adil
4.(1200-1218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziz
2.(1193-1198)
 
 
 
 
 
Kâmil
5.(1218-1238)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansur
3.(1198-1200)
 
Mesud
-
 
II. Adil
6.(1238-1240)
 
Salih
7.(1240-1249)
 
Şecer-üd-Dürr
(cariye)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turanşah bin Salih Eyyub
8.(1249-1250)
 
Mısır Memlûk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46670/Ayyubid-dynasty
 2. http://www.iranica.com/articles/ayyubids
 3. Özoğlu, Hakan, Kurdish notables and the Ottoman state, (State University of New York, 2004), 46
 4. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.britannica.com/EBchecked/topic/518809/Saladin. 
 5. "Ayyubids and Mamluks." Historical Atlas of the Islamic World. Derby, United Kingdom: Cartographica, 2004. 62-63. Gale Virtual Reference Library. Gale.
 6. Hillenbrand, Carole. "Sultanates: Ayyubid." Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Ed. Richard C. Martin. Vol. 2. New York: Macmillan Reference USA, 2004. 657-660. Gale Virtual Reference Library. Gale.
 7. Selahaddin'in ailesi Ermenistan bölgesinden çıkan Kürtlerdir, Vladimir Minorsky, The Prehistory of Saladin, Studies in Caucasian History, Cambridge University Press, 1957, pp.124-132.
 8. s.26-27. Saladin. Ehrenkreutz, Andrew S. State University of New York Press, 1972. History e-book project.. ACLS Humanities E-book.
 9. a b "Encyclopedia of World Biography on Saladin" (in English). http://www.bookrags.com/biography/saladin/. 2008-08-20'de erişildi.
 10. Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Anadolu - Prof. Dr. Mehmet Ögel[kaynak belirtilmeli]
 11. Türkiye'nin Etnik Yapısı: Halkımızın Etnik Kökenleri ve Gerçekler - Ali Tayyar Önder, 2006.[kaynak belirtilmeli]
 12. Dr. Mehmet Sılay, "Ortadoğu Barışının Mimarı Selahaddin Eyyubi", İstanbul, 2009.[kaynak belirtilmeli]
 13. 13,0 13,1 The chronicle of the kings of England from William the Norman to the death of George III, California Digital Library, (Basım: 1821, Yazar: J. Fairburn, Dil: İngilizce) (Sayfa 33, "Saladin the Turk") ( http://www.archive.org/stream/chronicleofkings00dods#page/32/mode/2up )"
 14. Saladin the Turk statue on the Scott Monument, Resource Rights Holder: The City of Edinburgh Council http://www.scran.ac.uk/database/record.php?usi=000-000-597-931-C "
 15. The History of England from the Earliest Period to the Death of Elizabeth, American Libraries, (Yazar: Sharon Turner, Basım: 1830, Dil: English) (384 ve 385. sayfalarda Salahaddin Eyyubi'nin ordusundan ve kendisinden Türk olarak bahsedilir.) (Çevrmiçi Sayfa: http://www.archive.org/stream/historyenglandf03turngoog#page/n412/mode/2up/search/Saladin%20Turks )"
 16. History of the Christian Church, from its first establishment to the present century (1851), University of Toronto - Robarts Library, (Yazar: Reeve, Joseph, Dil: İngilizce), (Sayfa 357'de "Saladin the Turk" ifadesi kullanılır.") (Çevrimiçi Sayfa: http://www.archive.org/stream/historyofchrist00reev#page/356/mode/2up )"
 17. İbn Haldun, "Mukaddime", 2. cilt, sh. 622, Milli Eğitim Bakanlığı, 1996.
 18. Ayyubids and Mamluks." Historical Atlas of the Islamic World. Derby, United Kingdom: Cartographica, 2004. 62-63. Gale Virtual Reference Library. Gale

Ayrıca bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]


{{ |Navbox |name= Eyyubiler Hanedanı hükümdarları |title= Eyyubiler Hanedanı hükümdarları

|group1= Mısır Sultanları (1171–1250) |list1 = Selahaddin  • Aziz Osman bin Selahaddin  • Mansur bin Aziz  • I. Adil  • Kamil bin Adil  • II. Adil  • Salih Eyyub  • Turanşah bin Salih Eyyub  • Eşref Musa

|group2 = Şam Emirleri (1174–1260) |list2 = Selahaddin  • Afdal bin Selahaddin  • I. Adil  • Muaazzam bin Adil  • Nasır Davud  • Eşref bin Adil • Salih İsmail • Turanşah bin Salih Eyyub  • Nasır Yusuf bin Aziz

|group3 = Halep Emirleri (1183–1260) |list3 = Zahir Gazi  • Dayfa Hatun (naip)  • Aziz Muhammed  • Nasır Yusuf

|group4 = Humus Emirleri (1175–1262) |list4 = Esedüddin Şirkuh  • Muhammed bin Şirkuh • Mücahid • Mansur İbrahim  • Eşref Musa

|group5 = Hama Emirleri (1175–1341) |list5 = Muzaffer Ömer  • Mansur Muhammed  • Nasır Kılıç Arslan  • Muzaffer Mahmud  • II. Mansur Muhammed  • II. Mansur Mahmud  • Muayyed Ebu Fida  • Afdal Muhammed

|group6 = Mayyafarikin Emirleri (1180–1245) |list6 = Avhad Eyyub  • Eşref Musa  • Muzaffer Gazi

|group7 = Yemen Emirleri (1173–1228) |list7 = Turanşah  • Tuğtekin bin Eyyub • Muiz İsmail  • Nasır Eyyub • Muzaffer Süleyman  • Mesud Yusuf }}


Şablon:Tarih-taslak Şablon:Link KM

ar:أيوبيون arz:الايوبيين az:Əyyubilər sülaləsi ca:Dinastia aiúbida ckb:دەوڵەتی ئەییووبی cs:Ajjúbovci da:Ayyubide-dynastiet de:Ayyubiden en:Ayyubid dynasty eo:Ajubidoj es:Dinastía ayubí eu:Aiubtar leinua fa:ایوبیان fi:Aijubidit fr:Ayyoubides he:השושלת האיובית id:Dinasti Ayyubiyyah it:Ayyubidi ja:アイユーブ朝 jv:Wangsa Ayyubiyyah kk:Айюб әулеті ko:아이유브 왕조 ku:Dewleta Eyûbiyan lt:Ajubidai ms:Dinasti Ayubiyyah mzn:ایوبیون nl:Ajjoebiden no:Ajjubide-dynastiet pl:Ajjubidzi pt:Aiúbidas ro:Dinastia Ayyubidă ru:Айюбиды simple:Ayyubid dynasty sl:Ajubidi sr:Ајубиди sv:Ayyubiderna ur:ایوبی سلطنت zh:阿尤布王朝

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.