FANDOM


أذكار الصباح بأصوات تريح القلب رائعه (مكتوبه) azkar al sabah

أذكار الصباح بأصوات تريح القلب رائعه (مكتوبه) azkar al sabah

Sabah Zikri Ezkar'ül Sabah ( Dinlemelisiniz !! )-0

Sabah Zikri Ezkar'ül Sabah ( Dinlemelisiniz !! )-0

Allâhümme âfinî fî bedenî, Allâhümme âfinî fî sem'î, Allâhümme âfinî fî basarî, lâ ilâhe illâ ente. Allâhümme innî eûzu bike mine'l-kûfri ve'l fakri ve eûzu bike min azâbil kabr, lâ ilâhe illâ ente. (3 Kere) MANASI: Allah'ım; tüm bedenime âfiyet ver, kulağıma (işitmeme) âfiyet ver, gözüme (görmeme) âfiyet ver. Senden başka İlâh yoktur. Allah'ım; küfürden ve fakirlikten Sana sığınırım, kabir azâbından Sana sığınırım. Senden başka İlâh yoktur. [Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabaha erdiğinde üç defa ve akşama erdiği zaman da üç defa bu duayı yapardı.] Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Hüve Rabbül-Arşil-Azîm. (7 Kere) MANASI: Allâh bana kâfidir! O'ndan başka ilâh yoktur! (Ben) O'na tevekkül ettim (güvendim) ve O, büyük arşın Rabbidir! [Sabah-Akşam 7 defa okuyanın dünya ve ahiret işine Allah Te'âlâ kâfi gelir, sıkıntısını giderir. [Beyheki] Ebu'd-Derdâ Hazretleri demiştir ki, "Her kim sabah ve akşam yedi kere bu ayeti okursa, Allah Te'âlâ o kulun önemsediği şeylere kifâyet eder."] Allâhümme innî es'elükel-'afve vel-'âfiyeh fid-dünya vel-âhireh, Allâhümme innî es'elükel-'afve vel-'âfiyeh fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî. Allâhümmestür 'avrâtî ve âmin rav'âtî. Allâhümme'hfaznî min beyni yedeyye ve min halfî ve 'an yemînî ve 'an şimâlî ve min fevkî ve e'ûzü bi-'azametike en'iğtâle min tahtî. MANASI: Allah'ım! Dünyada ve Ahirette af ve âfiyet istiyorum. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum. Allah'ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah'ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım." Allâhümme 'Âlimel-ğaybi veş-şehâdeti, fâtıras-semâvâti vel-ardı, Rabbe külli şey'in ve melîkehü. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente. E'ûzü bike min şerri nefsî ve min şerriş-şeytâni ve şerikih ve en akterife alâ nefsî sûen ev ecürrahû ilâ müslîm. MANASI: Ey Görünen ve Görünmeyen (gizli-açık) her şeyi bilen, Gökleri ve Yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım! Senden başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden - tuzaklarından, kendime karşı bir kötülük işlemekten veya herhangi bir müslümanı böyle bir kötülüğe sürüklemekten Sana sığınırım. [Peygamberimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Ebû Bekir Efendimize akşam ve sabah okunmasını tavsiye ettikleri duâ.] Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâi ve Hüve's-Semîu'l-Alîm. (3 Kere) (Eûzü bi-kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.) MANASI: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla. İsmi anıldığında, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla başlarım. (O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.) [Başında besmele ile sabah 3 kere okuyana akşama kadar, Akşam okuyana da sabaha kadar hiç bela gelmez. Allah'ın koruması altına girer.] Radiytü billâhi Rabben ve bi'l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin Sallallâhu Aleyhi ve Selleme Nebiyya. (3 Kere) MANASI: Rab olarak Allah'dan, Din olarak İslâm'dan, Nebî ve Resûl olarak da Hz.Muhammed Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'den râzı olduk. [Her kim ki, sabahladığı ve akşamladığı zaman, "Radiytü billâhi Rabben..." duâsını okursa, imânın hakikâtine ermiş olur. Kıyâmet Günü'nde Allah Te'âlâ'nın kendisini râzı etmesine hak kazanmıştır. O kulunu memnun etmek Allah'ın üzerine bir haktır.] Yâ Hayyü yâ Kayyûmu! bi rahmetike esteğîsü, eslıhlî şe'nî küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin. MANASI: Ey diri olan Allah'ım! Ey Kendi zâtı ile hayatta olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! Rahmetinle Senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi, hâl ve hareketlerimi düzelt, beni nefsime göz açıp kapayacak kadar bile bırakma. [Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kızı Fâtıma'ya sabah-akşam böyle duâ etmesini tavsiye etmiştir.] Esbahnâ ve esbaha'l-mülkü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn Allâhümme innî es'elüke hayra hâze'l-yevmi, fethahu ve nasrahu ve nûrahu ve beraketehu ve hüdâhu ve eûzü bike min şerri mâ fîhî ve şerri mâ bâ'dehû MANASI: Biz sabahladık, Mülk de Âlemlerin Rabbi Allah'a ait olarak sabaha erişti. Allah'ım! Bugünün hayrını Senden isterim. Bugünün fethini, yardımını, nûrunu, bereketini ve hidâyetini dilerim! Bu günün ve sonrasının şerrinden Sana sığınırım! yer kalmadı :((

Azkar Al Sabah أذكار الصباح

Azkar Al Sabah أذكار الصباح

14467795110411590447670

Sabah duaları
 • 1

Tilawat - تلاوات — أذكار المساء بصوت القارئ مشاري العفاسي

LikedRepostShareMore

 • 2

Sayed Abouelkhair — اذكار النوم- مشاري العفاسى

1.4M

 • 3

Alafasy — أذكار المساء مشاري راشد العفاسي

2M

 • 4

Tilawat - تلاوات — أذكار الصباح بصوت القارئ مشاري العفاسي

231K

 • 5

maisara said — أذكار الصباح بصوت الشيخ سعد الغامدي

51.8K

 • 6

h_yasser85 — اذكار الصباح بصوت مشارى راشد

30.5K

 • 7

alqrsh — اذكار الصباح والمساء بصوت الشيخ ادريس ابكر

31.6K

 • 8

saizzles saizzle — أذكار الصباح كاملة بصوت الشيخ محمد جبريل

19.6K

 • 9

القران الكريم Quraan — اذكار الصباح - بصوت هادئ وخاشع ابدا بها يومك كل صباح

22.3K

 • 10

Tarek Ibrahim Abo Ibrahim — __أذكار الصباح بصوت جميل

15.7K

 • 11

zaintv — اذكار الصباح والمساء بصوت يريح قلبك جداااا. 2015

20.1K

 • 12

Zad Al-Muslim | زادالمسلم — أذكار الصباح بصوت الشيخ ناصر القطامي

16.5K

 • 13

قرآن — أذكار الصباح والمساء بصوت العجمي.mp3

17.4K

 • 14

Alafasy — أذكار الصباح ١٤٣٤هـ - 2013

1.8M

 • 15

Hashem CS — أذكار الصباح ... بصوت قارئ مميز

11.2K

 • 16

Ahmed Zayed — اذكار الصباح و المساء بصوت ناصر القطامي

9,226

 • 17

Rami Mohamed — أذكار الصباح l رامي محمد

998K

 • 18

Al-Quran Al-Karim — أذكار الصباح والمساء بصوت هادی - قران.تك

13.9K

 • 19

raafat82 — اذكار الصباح بصوت رااااائع - ياسر الفيلكاوي

3,374

 • 20

saleh_ahmad — أذكار الصباح بصوت ياسر القطامي

4,567

 • 21

Emotional Recitations — أذكار الصباح بصوت هادئ ومريح للقلب - إبدأ بها دائما يومك

1,622

 • 22

Ahmed Elgebaly — أذكار الصباح : بصوت القارئ أحمد الجبالى

5,261

 • 23

Houdhaifa — آذان تركي رائع

6,056

 • 24

Alafasy — أذكار المساء ١٤٣٤هـ - 2013

1.25M

 • 25

Amgad Afifi — أذكار المساء - رامي محمد

43.3K

 • 26

SamirAlBashiri — أذكار المساء

25.8K

 • 27

iFawzan — أذكار المساء

18.8K

 • 28

b2bk — أذكار المساء- محمد جبريل

184K

 • 29

Omar abualaez — الشيخ مشاري العافاسي ( أذكار المساء ) لاتنسونها قبل النوم

222K

30

3boodi — أذكار الصباح و المساء - للشيخ|ناصر القطامي

LikedRepostShareMore

 • 31

َQuran is my life — أذكار المساء

5,212


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.