FANDOM


.*Suht

iyiliğe halel getirmek,

bir şeyi yavaş yavaş soymak,

törpülemek ve sonradan onu yok etmek sözlerinden alınmıştır.325İbn Manzûr, a.g.e., II, 41, 42.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.