FANDOM


Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Geçimini güçlükle sağlayabilen kimse, muhtaç, yoksul, fukara, düşkün.
[2] Zavallı, bîçâre, âciz.
[3] Olması gerekenden az (nesne için).
[4] Hindistan' da yokluğa, eziyete kendisini alıştırmış kimselere verilen ad.

Crystal Clear app Community Help Atasözleri

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
Zengin giyerse sağlıcakla, fakir giyerse nerden buldu ki derler
Zengin silkinse fakir bay olur

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] fakir


Kur'an'da fakir kavramı Edit

Mustafa İsmail'den muhtelif makamlarda "Ey İnsanlar sizler Allah'a karşı fakirlersiniz" mealindeki ayeti sesisyle tiyatral olarak tasvir etmesi.

Buradan şunu anlıyoruz ki Osmanlı'da insanların neden fakir sıfatını kullandıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor. İşte ayette "Ey insanlar sizler fukarasınız (fakirlersiniz)" ayetinin Kari tarafından muhteşem okunuşlarını dinleyelim .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.