FANDOM


Projenin AdıEdit

‘’Fakirlere Güneş Kollektörleri ile Sıcak Su Temini Projesi’’

Projenin AmacıEdit

Güneş ışınlarından faydalanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere ilçemiz sınırları içerisindeki belde ve köylerde ikamet eden ve 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine güneş enerjisi sistemi kurmak.

Projenin GerekçesiEdit

Enerji ihtiyacının sürekli artması buna karşın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması, insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmektedir. Günümüz klasik yöntemleriyle enerji üretim, iletim ve tüketimi insanoğlunun yaşama alanı olan dünya için onarılması imkansız tahribatlara neden olmaktadır. Vakfımızda müracaatı bulunan bir belde ve sekiz köy halkı tarafından yapılan 185 yardım başvurusu arasında yapılan inceleme sonucunda 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan yaklaşık 41 vatandaşımız tespit edilmiştir. Yılın on ayının güneşli geçtiği şehrimizde güneş ışınlarından faydalanarak vatandaşlarımızın sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine güneş enerjisi sistemi kurulduğunda güneş enerjisi ile doğal yoldan sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları ve sıcak su temininde harcayacakları ekonomik külfetten tasarruf etmeleri sağlanacaktır.

Projenin Uygulama YeriEdit

Mersin Yenişehir İlçesi sınırları dahilinde Değirmençay, İnsu, Çavak, Turunçlu, Uzunkaş ve Karahacılı köyleri ve beldelerinde ikamet eden ve halen vakfımızdan yardım alan 41 vatandaşımızın evlerine uygulanacaktır.

Projenin AnaliziEdit

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Faydaları

 • Her şeyden önce güneş, bol ve tükenmeyen enerji kaynağı (en azından milyonlarca yıl)
 • Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.
 • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür.
 • Dışa bağlı olmadığından ekonomik bunalımdan bağımsızdır.
 • Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır.
 • Ulaşım problemi yoktur, güneşin her yerde olduğu düşünülünce enerji gereksinimi olan bölgeye kurulabilir.
 • Kurulan sistemlerin bakım maliyetleri yoktur veya çok azdır.
 • Boş alan olarak duran çatıların işlev kazanarak enerji üretmesi sağlanabilir.
 • Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Sakıncaları
 • Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç vardır. Ülkemizde bu değer ortalama 1300 w/m2'dir.
 • Güneş ışınımı sürekli olmadığından depolanması gerekmektedir, akü veya yeni gelişmekte olan hidrojen şeklinde depolanabilmektedir.
 • Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az ve ayrıca ışınım geceleri hiç yoktur.
 • Güneş ışınımından faydalanan sistemin güneş ışınını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması gerekir.
 • Güneş ışınımının daha verimli çalışması için sisteme dik gelmesi gerekmektedir, bunun için de güneşi takip eden sistemler de kullanılmaktadır (Ayçiçeği gibi).
 • Su ısıtma sistemlerinde %60'a yakın verim sağlanırken güneş pillerinde bu oran %15 civarıdır fakat yeni melez sistemler ile (hidrojen üretimi) elektrik üretimi için bu oran %55 değerlerine gelebilir.

Projenin Uygulama AşamalarıEdit

Proje iki aşamada uygulanacaktır. İlk ay gerekli sistemler için 4734 nolu ihale kanunu kapsamında Mersin’de faaliyet gösteren firmalardan sağlanacaktır. İkinci ay daha önce vakfımıza müracaatları bulunan ve gerekli sorgulamaları yapılmış, her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç oldukları tesbit edilmiş, ekli listede isimleri bulunan vatandaşlarımızın evlerine montaj gerçekleştirilecektir.

Güneş enerjisi Kollektörü Özellikleri ;

 • 3 yıl garantili
 • çift kolektörlü enerji
 • 2 adet panel
 • sıcak su deposu 1.5 mm kalınlığında
 • soğuk su deposu 1 mm kalınlığında
 • kolektörler aliminyum
 • sehpalar 40x40 köşebent ten
 • borular 25’ lik ve 32’ lik , 18 adet antifrizli (soğuğa karşı dayanıklı)
 • montaj malzemeleri, tesisat malzemeleri ve kurulum dahil

Projenin MaliyetiEdit

 • Antifirizli 1.250,00 TLx18= 22.500,00 TL
 • Manuel 750,00 TLx23=17.250,00 TL
 • Toplam =39.750,00 TL

Projenin Sürdürülebilirliğine İlişkin DeğerlendirmeEdit

Monte edilen enerji kolektörlerine yapılacak ilave montajlar ile radyatörler aracılığı ile ısınma da mümkün olabilecektir. MALZEMELERİN NEREDEN VE NE ŞEKİLDE TEMİN EDİLECEĞİ: Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişilerce ihale usulüne uygun olarak alınacak.

Projeden Sorumlu Kişiler ve KuruluşlarEdit

Proje denetimi ve uygulamasında; Mersin Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyeti üyelerinden oluşur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.