FANDOM


İstihdam Projesi

Fakirlerin Kamusal Hizmetlerde Part-Time İstihdamı Projesi Edit

 • Proje ile bir kişi bir günde 4 saat istihdam edilmektedir.

(Daha önceki uygulama 3 saat idi. Ele geçen az olduğu için işten ayrılanlar oluyordu. Sonradan 4 saate çıkarıldı.)

 • Çalışma saatleri çalışılan kurumun ihtiyaçlarına veya vatandaşın talebine göre ayarlanmaktadır.
 • Günlük 4 saat çalışma karşılığında fakir vatandaşa ödeme yapılmaktadır.
 • Asgari ücret üzerinden 1 ayda 15 gün sigorta yaptırılmaktadır.
 • 1 aylık çalışması karşılığında bir kişinin vakfa maliyeti 380,25 TL dir.
 • Bu brüt ücretin 272,22 TL net ücret olarak ödenmekte,
 • 60,85 TL si SGK primi olarak yatırılmakta ve

T.C.

Yenişehir Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

“Fakirlerin Kamusal Hizmetlerde Part-Time İstihdamı Projesi” Edit

Yenişehir Modeli

Projenin özeti ve faydaları:

Projenin niteliği Edit

1.Bu proje ile işsiz fakirler iş bulabilme imkanına sahip olmaktadır.

2.Bu proje ile fakir ve işsizler SYDV'nin fakir listesinden de düşmektedir.

3.Vergi den muaftır, ama 15 gün sigorta olmaktadır.

4.Okularda istihdam olarak hijyeni sağlayabilmektedir.

5.Part-Time çalıştırılan kişi şayet okulda çalışırsa öğretmenin çocuğuna bakma gibi ikinci bir Part-Time çalışma imkanı olduğundan dolayı aylık gelirini 1000 TL’ye çıkarabilmektedir.

6.Boş zamanında ikinci bir istihdam kapısıda açıktır.

7.Vakıf normal yardımına 100-200 YTL ilave yapması yeterlidir.

8.Bedavacılıktan, yani hiç çalışmadan gelir alma gibi bedavacılıktan kurtarılmaktadır. Çalışmanın zevkini öğrenmektedir.

9.Vakıftan yardım isteyen fakiri test imkanı olmaktadır.

10.Ülkede işsizlik istatistikleri azalmaktadır.

11.Kaymakamlıkta çalıştığı zaman, ilerde başka yerlere iş için müracaat ettiğinde kişi artı puan almaktadır.

Modelin adı Edit

"Fakirlerin Kamusal Hizmetlerde Part-Time İstihdamı Projesi"

Modelin Konusu Edit

3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olup, çalışabilecek durumda olan ve halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarında istihdam edilmesidir.

Modelin türü Edit

Sosyal içerme

Modelin uygulanacağı yerler Edit

Okullar, Sağlık ocakları, Karakollar ve Kamu Kurumları’nın hizmet verdiği binalar.

Modelin hedefleri Edit

3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olup, çalışabilecek durumda olan pek çok vatandaşımız halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından çeşitli miktarlarda yardım almaktadır. Yapılan bu yardımlar; vatandaşlarımızı sürekli bir yerlere bağımlı kılmakta ve hatta zamanla sosyal hayattan dışlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca; genel bütçe açısından karşılıksız transfer niteliği taşıyan bu yardım ödemelerinin çalışabilecek durumdaki kişilere de yapılması genel bütçe açısından exstra yük oluşturmaktadır.

Modelin birincil hedefi Edit

Çalışabilecek durumda olup da başka birinin yardımına ihtiyaç duyulan kişilerin ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasıdır. Bunun dışındalan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım yapılarak değerlendirilecektir.

Modelin ikinci hedefi Edit

Vakfımızdan yardım alan, zor şartlarda yaşamını sürdüren ve bu zorluklara karsın sosyal hayattan soyutlaşan ve sonucunda mutsuz ve huzursuz olan vatandaşlarımızın topluma kazandırılarak, kendine güvenlerini ve sosyal aktivitelerini güçlendirmek.

İlk olarak Beşikdüzü İlçesinde uygulanan Yenişehir İlçesinde de devam ettirilen uygulama ile fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız Kamu Kurumlarında kısmi zamanlı istihdam edilerek; hem düzenli bir gelir elde etmeleri hem de çevre edinmek suretiyle kalıcı işler bulabilmektedirler. Bu projeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Zahteroğulları’na bu projeden bahsedilmiş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu proje ile fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sadece gelir desteği sağlamamış, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşama entegrasyonları sağlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın emeklilik hakkı kazanması, sıcak bir yuvaya kavuşması, sürekli gelir getirici işe girmesi, sosyal yaşamda kendisini önemli birey hissetmesi gibi, aşağıda örnekleri bulunan, pek çok farklı açıdan destek sağlanmaktadır.

Projenin Uygulama Detayları Edit

Ücret Durumu

1. Proje ile bir kişi bir günde 4 saat istihdam edilmektedir. (Daha önceki uygulama 3 saat idi. Ele geçen az olduğu için işten ayrılanlar oluyordu. Sonradan 4 saate çıkarıldı.) 2. Çalışma saatleri çalışılan kurumun ihtiyaçlarına veya vatandaşın talebine göre ayarlanmaktadır. 3. Günlük 4 saat çalışma karşılığında fakir vatandaşa ödeme yapılmaktadır. 4. Asgari ücret üzerinden 1 ayda 15 gün sigorta yaptırılmaktadır. 5. 1 aylık çalışması karşılığında bir kişinin vakıfa maliyeti 380,25 TL dir. 6. Bu brüt ücretin 272,22 TL net ücret olarak ödenmekte, 7. 60,85 TL si SGK primi olarak yatırılmakta ve 8. 2,51 TL damga vergisi olarak ödenmektedir. 9. Çalıştırılacak fakirler (gelir vergisi kanununa göre vergi matrahı ve asgari geçim indiriminin altında kaldığı için) Vakıfca gelir vergisi ödenmemektedir. Sadece damga vergisi ödenmektedir.


YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM LİSTESİ
KURUM ADIDERSLİK SAYISIŞUBE SAYISI   
RESMİ BAĞIMSIZ ANAOKULLARI     
Cumhuriyet Anaokulu 812   
Şevket Pozcu Anaokulu 710   
Yenişehir Belediyesi Anaokulu 818   
Dumlupınar Anaokulu 812   
Sevgi Anaokulu 812   
Toplam (5 Ana Okulu)39 Derslik52 Şube   
RESMİ İLKÖĞRETİM OKULLARI     
Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu 1616   
Akkent İlköğretim Okulu 1328   
Aliye Pozcu İlköğretim Okulu 2754   
Aydınlıkevler İlköğretim Okulu 3364   
Bahçelievler İlköğretim Okulu 1938   
Barbaros İlköğretim Okulu 4282   
Batıkent İlköğretim Okulu 2223   
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1836   
Çankaya İlköğretim Okulu 2855   
Çavak Günferi Karagenç İlköğretim Okulu 99   
Çiftlik İlköğretim Okulu 1412   
Değirmençay İlköğretim Okulu 99   
Dr.Kamil Tarhan İlköğretim Okulu 1845   
50.Yıl Gökçeler İlköğretim Okulu      
Gökçebelen İlköğretim Okulu 169   
Karahacılı İlköğretim Okulu 99   
Kocatepe İlköğretim Okulu 1211   
Kocavilayet İlköğretim Okulu 1310   
Mehmet Adnan Özçelik İlköğretim Okulu 2632   
Menteş İlköğretim Okulu 1220   
Müfide İlhan İlköğretim Okulu 163   
Namık Kemal İlköğretim Okulu 2552   
Necati Bolkan İlköğretim Okulu      
Necdet Ülger İlköğretim Okulu 3538   
Perşembe Vakfı İlköğretim Okulu 2039   
Pirireis İlköğretim Okulu 4293   
Türk Telekom İlköğretim Okulu 2428   
Uzunkaş İlköğretim Okulu 14   
Yenişehir İlköğretim Okulu 3235   
24 Kasım İlköğretim Okulu 2754   
100 Yıl İlköğretim Okulu  31   
Toplam (31 ilköğretim okulu )578 Derslik939 Şube   
RESMİ LİSELER     
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 2229   
Dumlupınar Lisesi 3370   
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 1717   
Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi 169   
Mersin Anadolu Lisesi 2110   
Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi 2326   
Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 68   
Şevket Pozcu Lisesi 66100   

Yahya Günsür Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise

ve Endüstri Meslek Lisesi
1636   
Mahmut Arslan Anadolu Lisesi 356   
Toplam (10 Lise)255 Derslik311 Şube   
Genel TOPLAM (46 Okul)872 Derslik 1354 Şube   


1,2,3 ve 4 saat çalıştırılan fakirin aylık maliyet tablosu

1 KİŞİ PART TİME İSTİHDAM EDİLDİĞİNDE TOPLAM VAKFA MALOLAN TOPLAM

MALİYET
 ÇALIŞTIĞI SAATAYLIK NET ÖDENEN ÜCRETAYLIK ÖDENEN SGK PRİMİAYLIK ÖDENEN VERGİ (*)1 KİŞİ İÇİN AYLIK TOPLAM MAALİYET
1 SAAT85,52 TL36,00 TL0,67 TL122,19 TL
2 SAAT171,04 TL72,00 TL1,34 TL244,38 TL
3 SAAT256,56 TL107,99 TL2,01 TL366,56 TL
4 SAAT342,08 TL143,98 TL2,68 TL488,74 TL

100 KİŞİ PART TİME İSTİHDAM EDİLDİĞİNDE TOPLAM VAKFA MALOLAN TOPLAM

MALİYET
 ÇALIŞTIĞI SAATAYLIK NET ÖDENEN ÜCRETAYLIK ÖDENEN SGK PRİMİAYLIK ÖDENEN VERGİ (*)100 KİŞİ İÇİN AYLIK TOPLAM MAALİYET
1 SAAT8.552,00 TL3.600,00 TL67,00 TL12.219,00 TL
2 SAAT17.104,00 TL7.200,00 TL134,00 TL24.438,00 TL
3 SAAT25.656,00 TL10.799,00 TL201,00 TL36.656,00 TL
4 SAAT34.208,00 TL14.398,00 TL268,00 TL48.874,00 TL

100 KİŞİ PART TİME İSTİHDAM EDİLDİĞİNDE TOPLAM VAKFA MALOLAN TOPLAM

MALİYET
 ÇALIŞTIĞI SAATAYLIK NET ÖDENEN ÜCRETAYLIK ÖDENEN SGK PRİMİAYLIK ÖDENEN VERGİ (*)1 KİŞİ İÇİN AYLIK TOPLAM MAALİYET
1 SAAT85.520,00 TL36.000,00 TL670,00 TL122.190,00 TL
2 SAAT171.040,00 TL72.000,00 TL1.340,00 TL244.380,00 TL
3 SAAT256.560,00 TL107.990,00 TL2.010,00 TL366.560,00 TL
4 SAAT342.080,00 TL143.980,00 TL2.680,00 TL488.740,00 TL
 • Gelir vergisi kanununa göre vergi matrahı asgari geçim indiriminin altında kaldığı için gelir vergisi ödenmemektedir. Sadece damga vergisi ödenmektedir.

Yenişehir’de Göç Alan Bölgelerdeki Okullar Edit

1- Batıkent İlköğretim Okulu

2- Necati Bolkan İlköğretim Okulu

3- Kocavilayet İlköğretim Okulu

4- Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu

5- 50.Yıl Gökçeler İlköğretim Okulu

6- Gökçebelen İlköğretim Okulu

7- Menteş İlköğretim Okulu

8- Kocatepe İlköğretim Okulu

9- 100. Yıl İlköğretim Okulu

Pojenin Tarihçesi Edit

Beşikdüzü Kaymakamlığı Döneminde Projenin İlk Oluşumu:

Projenin adı: Fakirlerin Part-time Ücret Mukabili İstihdamı Projesi

1- Alt Projenin Konusu:

Trabzon İli Beşikdüzü ilçesindeki İlköğretim ve liselerin temizliğinin sağlanması;

Vakfımızdan rutin olarak her ay yardım alan kişilerden; gücü kuvveti ve yaşı müsait olanlara her ay yardım yerine, günde 3 saat, haftada 15 saat ve ayda 66 saat karşılığı Part Time asgari ücretten sigorta ve ücret ödenerek İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının temizliğinde çalıştırılması işi için "Ücret Mukabili Yardım Projesi" hazırlamak.

2- Alt Projenin Uygulanma Yeri: Trabzon ili Beşikdüzü ilçesi Köy ve mahallelerindeki ilköğretim ve liseler.

3- Alt Projenin Amacı ve Gerekçesi: Bilindiği üzere okullarda çalıştırılan hizmetli sayısı oldukça yetersiz olup, (köy okullarında hiç hizmetli olmadığı) ve okullardaki temizliğin öğrenciler ile öğrenci velilerinden alınan katkılarla dışarıdan tutulan kişilere yaptırıldığı bilinmektedir. Bu da sürekli öğrenci velilerinin tepkisine yol açmaktadır. Bu nedenle fakir ve yardıma muhtaç kişileri geçici istihdam etmek, karşılığında okullarda temizliğin sağlanarak, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili temizlik hizmetiyle "koruyucu tedavi" yöntemiyle daha temiz bir okul ve daha temiz bir eğitim sunmak. Bu iş için Vakfımızdan yardım alan 21 kişiyi geçici olarak çalıştırmak ve istihdam etmek.

4- Alt Projenin Süresi ve Uygulama Aşamaları:

Proje süresi 6 (Altı) ay olup, Proje Ocak 2006-Haziran 2006 döneminde gerçekleştirilecektir.

5- Alt Pprojenin Gelir-Gider Analizi: Projede 21 kişi istihdam edilmekte olup, 14 Okul temizlenmektedir. Bundan da 4600 öğrenci faydalanmaktadır.

Giderler

İşin Cinsi:.........Fiyatı (YTL):.........

1-İşçi Ücretleri ve SSK Kesintileri: 24.387,30 YTL

2-Cari Giderler :4.877,46 YTL

TOPLAM:29.264,76YTL

 • Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile SYDV ları arasında bir koordinasyon sağlandığı takdirde İlçemizdeki okulların hijyeninin sürekli sağlanmış olabileceği ve işsizliğinde önüne geçilmiş olacağı,

Beşikdüzü Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı'mızdan Türkiye'de İşsizliğin Önlenmesi İçin "Fakirlerin Yardım Amaçlı İstihdamı Projesi Edit

(Aşağıda belirtilen tutarlar periyodik olarak değişikliğe uğradığından projenin gönderildiği döneme ait rakamların dikkate alınması ve bütçenin uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.)

 • Kişi Sayısı:219
 • Pirim Ödenecek Gün Sayısı: 9 gün (Günde 3 saatten 22 günde 9 güne tekabül etmektedir)
 • Brüt Ücret:159,30.-(Günde 3 saatten ayda 9 tam günlük sigorta ve ücret olarak hesaplanmıştır)
 • İşsizlik Sigortası(%1):1,59.-
 • Kesintiler toplamı: 59,10.-
 • Net Ödenen: 134,45.-
 • Toplam Maliyet: 193,55.-(1 Kişinin maliyeti)

NOT: Gelir Vergisi Kanununun GVK/23.maddesinin (7.)bendine göre düşkünlere verilen ücretler gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

 • Bu durumda 21 kişi için aylık maliyet= 193.55x21=4.064,55.-YTL
 • 21 kişinin (6) ay geçici olarak istihdam edilmesi halinde;
   • Maliyet= 6.ay x 4.064,55YTL = 24.387,30YTL

(Proje bütçesinin %20'sini aşmamak kaydıyla,cari giderlerde projeye yansıtılacaktır.)

   • Cari Giderler= 24.387,30YTL x %20 = 4.877,46YTL
   • Toplam Maliyet = 24.387,30YTL +4.877,46YTL 29.264 ,76YTL.


Hazırlayan:Suat Somuncuoğlu - ŞNT Elemanı

Kontrol eden: Türkan Atalar - SYDV Müdürü

Onaylayan: Eyüp Sabri Kartal - Kaymakam - Vakıf Başkanı

…./11./2005

Vakfımızca hazırlanan "Fakirlerin Yardım Amaçlı İstihdamı " Projemizde şu anda 20 kişi istihdam edilmekte ve 14 okulun temizlik hizmeti bir fiil yürütülmektedir. Projeden bir çok kişi memnun ve çalışan vatandaşlarımız da sigortalı çalışıp, kendi maaşlarını almaktan çok mutlular. Projede şu anda çalışmakta olan bazı işçilerimizin görüntüleri.

Not: Resim Eklenecek

Part-Time Teşvik yasası

Part-Time Teşvik yasası

Part-Time fakir istihdamında teşvik yasası ve ssk görüşü ssk genel müdürlüğüne doğrudan yazılarak özel hukuk tüzel kişisi vakıflar teşvik kapsamda ssk priminin devletçe%?karşılayan imkandan yararlanabilir mi?Edit

Fakirlerin Part-time istihdamında Yenişehir uygulamasının örnekleri Edit

İrfan Samanezen Edit

 • İrfan Samanezen; Ailesiyle çadırda yaşarken, sağlanan geçici istihdam ile; önce eve taşınmış sonra kalıcı iş bulmuştur.
Irfan samanezen

İrfan Samanezen

Hadika Sancı Edit

 • Hadika Sancı; İki kızıyla köyde yaşayan Hadika Sancı, sağlanan geçici istihdam desteğiyle “otoyıkama” işi kurmuştur.
Hadika sancı

Hadika Sancı

Ahmet Vahap Şenbol Edit

 • Ahmet Vahap Şenbol; 34 yaşında 2 çocuklu bir genç sağlanan geçici istihdamla başkalarına bağımlılıktan kurtulmuştur.
Ahmet vahap şenbol

Ahmet Vahap Şenbol

Ali Oğuz Edit

 • Ali Oğuz; Sağlanan geçici istihdamla emeklilik gün priminin tamamlanması sağlanmış, ve emekli olmuştur.
Ali oğuz

Ali Oğuz

Ayşegül Çinkaya Edit

 • Ayşegül Çinkaya; 18 yaşında özürlü bir genç sağlanan istihdamla hayata tutunmuştur.
Ayşegül çinkaya

Ayşegül Çinkaya

Işıl Karasay Edit

 • Işıl Karasay; Eşinden yeni ayrılan Işıl Karasay’a sağlanan geçici istihdamla manevi destek olunmuştur.
Işıl karasay

Işıl Karasay

Gülay Yıldız Edit

 • Gülay Yıldız; 2 çocuğuna hem anne hem de babalık yapmaya çalışan Gülay Yıldız’a destek sağlanmıştır.
Gülay yıldız

Gülay Yıldız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.