FANDOM</div> 1957 yılında Samsun’da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Samsun’da tamamladı.

Mûsıkî yaşantısı, babasının çaldığı kaval ve tulumla başladı. İlkokul yıllarında Türk Mûsıkîsi’ne ilgi duymaya başlayan ŞÂHÎN, 1972 yılında Nermin SAHİP hanımefendi’den kısa bir müddet ud dersleri aldı.

1974 yılında Samsun Mûsıkî Cemiyeti’ne katıldı ve merhûm bestekâr Yusuf YILDIRIM’dan nota ve usûl öğrendi. 1976-1978 yılları arasında aynı cemiyette ud çalan Fârûk ŞÂHÎN, askerlik dönüşü Samsun Belediye Konservatuarı İcrâ Heryeti’ne ud sanatçısı olarak katıldı. 1983 yılında kısa bir müddet Yılmaz PAKALINLAR’dan tanbur dersleri aldı. 1985-1986 ve 1989-1990 yıllarında Samsun Belediye Konservatuarı’nda Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Öğretim Görevliliği yaptı.

Bestecilik alanında şimdiye kadar 300 civarında eser besteleyen ŞAHİN’in 2 adet Kâr-ı Nâtık, 1 adet Ferahnâk Takım, ilâhi, şarkı ve saz eserlerinden oluşan 155 bestesi, TRT Repertuarı’na alınmıştır.

Çeşitli beste yarışmalarına da katılan ŞAHİN, 1992 yılında TRT ve Malatya Eğitim Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Beste Yarışması’nda bir eseri ile Birincilik, diğer bir eseriyle de Mansiyon; Akçay Beste Yarışması’nda 1994 yılında İkincilik, 1995 yılında Birincilik; 1996 Yılında Adana Gramafon Müzik Ödülleri Yarışması’nda Birincilik; yine 1996 Yılında TRT ve Kültür Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Dede Efendi Beste Yarışması’nda iki eseri ile Mansiyon, 1997 yılında TRT ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’nda üçüncülük, 2000 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nda bir eseri ile birincilik, diğer bir eseriyle mansiyon; ve yine 2000 yılında Etimesgut Belediyesinin açmış olduğu beste yarışmasında 2.’lik ödülü ve bir mansiyon, 2001 yılı Yalova Yürüyen Köşk Beste Yarışması’nda ise bir mansiyon ödülü almıştır.

Ayrıca, Sakarya İlkokulu ve Kırıkkale Üniversitesi’nin marşlarını bestelemiştir.

[Devr-i Tek] isimli yeni bir usûl terkîb ederek Türk Mûsıkîsi’ne kazandırmış ve bu yeni usûl TRT tarafından kabûl görmüştür.

1991 Yılında TC Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda sanatçı olarak göreve başlayan ŞAHİN, 1995 yılında Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na tayin olup halen bu koroda sanatçılık görevinin yanı sıra koro müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.

ŞÂHÎN, 10 yıldır fotoğraf sanatı ile uğraşmakta olup, ayrıca yağlı boya ve kara kalem çalışmaları da yapmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.