FANDOM


Fasl (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal.

Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna "Faysal" da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme.

Bölüm.

Mevsim.

Aynı makamda çalınan şarkı.

Çocuğu memeden kesmek.

Birini zemmetmek. Gıybet.

Edit

Lupa Eylem Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Ayırmak, bölmek
[2] Çözmek, sonuçlandırmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.