FANDOM


Fark seçimi: karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, enter'a ya da sayfanın en altında bulunan düğmeye basın.
Tanımlar: (fark) = güncel sürümle aradaki fark, (son) = bir önceki sürümle aradaki fark, k = küçük değişiklik.

  • (fark | son) 08:56, Temmuz 21, 2010Ragıp ALKAN (duvar | katkılar)‎ . . (26.491 bayt) (+26.491)‎ . . (Sayfa oluşturdu, içeriği: 'FATLHA 4 0 buyurulmuştur. Ve buraca inzar biraz tasrih edilmiştir. Çünkü din kelimesi lisanı arapta ceza’ hisap, kaza’ siyaset, taat, adet, hal, kahr, niha…')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.