Şablon:Eser1 // kuzey Türk devleti

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
Rahmân[1] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[2], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Hamd o âlemlerin Rabbi
Övülmek yalnız Allah’a yaraşır. O Allah ki bütün varlıkların çalabıdır
All Praise and thanks are Allâh's, the Lord of the Alamîn(mankind, yinn and all that exists)
Acıyıcıdır[4], esirgeyicidir
The Most Gracious, the Most Merciful
O, din gününün maliki Allah'ın.
Yargı gününün hakanıdır.
The Only Owner (and the only ruling judge) of the Day of Recompense(i.e the day of Resurrection).
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Allah’ım! Biz yalnız sana taparız. Yalnız senden yardım dileriz.
You (Alone) we worship, and You (Alone)we ask for help (for eavh and everything).
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Sen bizi doğru yola ilet.
Guide us to the Straight Way.
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Doğru yol ki Senin iyilik ettiğin kimselerin yoludur. Öfkelendiğin kimselerin, sapkınların yolu değil.
The way of those on whom You have bestowed Your Grave, not(the way) of those who earned Your Anger, not of those who went astray.
T
Qurani_Kerim_Azerbaycan_dilinde_1_30._Al_Fatiha_1_-_Al_Baqarah_141

Qurani Kerim Azerbaycan dilinde 1 30. Al Fatiha 1 - Al Baqarah 141

Surat_Al-Fatiha_(_1)_"The_Opening"

Surat Al-Fatiha ( 1) "The Opening"

Şablon:Fatiha - d


Fâtiha Fatiha Fatih Fetih Açılım
Ayetlerin meal ve tefsirleri 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi/Elmalı meal Fatiha Suresi/Elmalı Orijinal tefsir
Fatiha Suresi/1-7
Fatiha/VİDEO
Fatiha 1.Ayet Fatiha 2.Ayet Fatiha 3.Ayet
Fatiha Suresi/WP Fatiha Suresi/VP
Tefsirler Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili Fatiha Suresi/HBFTK
Fatiha Suresi/NAKİLLER Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi)PDF Formatında Hak Dini Kur'an Dili HTML formatında Hak Dini Kur'an Dili : Fatiha Suresi/Elmalı Orijinal (Wikileştirilmiş internal linkleriyle) Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) 1-Fatiha.pdf Fatiha Suresi/Elmalı Orijinal Fatiha Tefsiri PDF] Dosya:1-Fatiha.pdf Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha/Mukaddime
Fatiha suresi/MEAL Fatiha suresi/VİDEO Fatiha suresi/TEFSİR Fatiha suresi/TEZHİB Fatiha suresi/HAT Fatiha suresi/FAZİLETİ Fatiha suresi/HİKMETLERİ Fatiha suresi/KERAMETLERİ Fatiha suresi/AUDİO Fatiha suresi/HADİSLER Fatiha Suresi/NAKİLLER Fatiha suresi/Elmalı Fatiha suresi/Transkriptleri Fatiha Suresi/19 mucizesi
Portal:Kur'an Mu'cem-ul Müfehres Portal:Hadis Portal:Fıkıh Portal:Akaid Portal:Siyer Portal:Kelam

Qari_Mahmood_Minshawi_(one_of_the_best_fatiha_recitation)

Qari Mahmood Minshawi (one of the best fatiha recitation)

Minshawi -the best fatiha in the world

Fatiha_Suresi_ve_Türkçe_Meali

Fatiha Suresi ve Türkçe Meali

Fatiha Suresi ve Türkçe Sesli Meali nüzul sebebi

Öncesi: Fatiha Suresi - Sonrası: Bakara Suresi

  • Not: Muhammed Hamdi Yazır'ın Rahman'ı acıyıcı olarak tercüme etmeleri üzerine eleştirisi aşağıdadır. Maalesef Elmalılıyı sadeleştirenler de acıyıcı diye sadeleştirmiştir.(Cahil cesur olur, derler.)
Bazılarının Rahmân'ı "esirgeyici" diye terceme ettiklerini görüyoruz. Halbuki "esirgemek" aslında kıskanmak, yazık etmek mânâsınadır. "Benden onu esirgedin." denilir. Sonra kıskanılanın korunması, saklanması tabiî olduğundan esirgemek, onun gereği olan korumak mânâsına da kullanılır. "Beni esirgemiyorsun." deriz ki, "Beni korumuyorsun." demektir. Fakat "Bana merhamet etmiyorsun." gibi, "bana esirgemiyorsun" denilmez. Bundan dolayı esirgeyici aslında "kıskanç" demek olacağından Rahmân'ın gelişigüzel bir tefsiri de olmamış olur.

Elemlenmek, acı duymak demek olan acımaktan "acıyıcı" da tatsız ve kusurludur, kuru bir acımak merhamet değildir.

Merhamet, acı felaketini ortadan kaldırmak ve onun yerine sevinç ve iyiliği koymaya yönelik olan bir iyilik duygusudur ki dilimizde tamamen bilinen bir kelimedir. Biz merhametli sıfatından anladığımız tatlı mânâyı öbürlerinden tam olarak anlayamayız ve hele pek merhametli yerinde "acıyıcı, esirgeyici" demeyiz. Bunun için eskilerimiz burada "yarlığamak" fiilinden "yarlığayıcı" sıfatını kullanırlardı. "Rabbim rahmeti ile yarlığasın", "rahmetinle yarlığa ya Rabbi!", "Rahmetinle yarlığa kıl ya gani (zengin)" gibi ki, bu kelimeyi hafifleterek "yarlamak" ve "yarlayıcı" denildiği de olmuştur. Ve aslında "yar muamelesi yapmak" demektir ki, merhametin sonucudur. Fakat "yarlığayıcı" da isim değil sıfattır.


Altin sesli hafız ve Kaari Husari kıraatı

Fatiha Suresi İngilizce

Fatiha Suresi
FirstSurahKoran.jpg
Hattat Aziz Efendi
Sınıfı : Mekki
İsmin Anlamı Açan şey/Anahtar/Açılış
Başka isimleri Umm al-Kitab[1]
Umm al-Qur'an[1]
es-Seb’ul-Mesânî[1]
es-Salât[1]
Sure numarası 1
Geliş Zamanı 5 (iniş sırasına göre)
İstatistikleri
Ayet Sayısı 7
Kelime Sayısı 29
Harf Sayısı 139
Konuya göre
ayet dağılımı


Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Özellikleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “Açılım” anlamına “Fâtiha” adını almıştır.[1] Fatih kelimesi de "açılımcı" veya "açan" anlamındadır.

Fatiha suresinin diğer isimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Türki dllerde Elham olarak da bilinir.

Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” ("Kitab’ın özü" anlamında "Kitabın anası" ) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs” (Ana veya esas temel anlamına Teşkilat-ı Esasiye (anayasa anlamındaki gibi, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât" gibi başka adları da vardır.[1]

Niteliği[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu sure, Allah'ın kendi kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyucuya şu dersi öğretmek için Kitab'ın en başına yerleştirilmiştir: "Eğer samimi olarak Kuran'dan yararlanmak istiyorsan, Alemlerin Rabbi'ne bu şekilde dua etmelisin."[kaynak belirtilmeli] Konusu nedeniyle, Fatiha ile Kur'an arasındaki ilişkinin, bir giriş ve kitap ilişkisi değil, bir dua ve ona cevap niteliğinde bir ilişki olduğu açığa çıkmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Fatiha, kulun duası; Kuran ise, Mâbud'un kuluna verdiği cevaptır. Kul, kendisine doğru yolu göstermesi için Allah'a yalvarır; Allah da duaya cevap olarak, tüm Kuran-ı onun önüne koyar ve sanki şöyle der: "İşte, benden dilediğin hidayet!"

Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir.[1]

Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.[1]

Fatiha Suresi'nin Kuran'ın Bir Özeti olması düşüncesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha Suresi'nin iniş sırasında 5. olmasına rağmen ilk sure olarak Kur'an 'ın başında yer alması; Sûre'nin içeriğinde, Kur'an'ın genel öğretisinin bir özetinin yer alması olarak açıklanmıştır.[1] Bu düşüncenin ile ilgili olarak;


Fatiha Suresi, genel olarak, tek övgü ve yönelişin Allah'a yapılması gerektiğinden bahsetmektedir.
Fatiha'nın Besmele'den sonraki ayetinde Övgü'nün Allah'a ait olduğunu söylenmesi, Kuran'ın genelinde yer aldığı gibi 34. Sure olan Sebe Suresinin ilk ayetinde de Hamd'ın Yalnız Allah'a mahsus olduğu belirtilmiştir.


34 : 1 : Hamd(Övgü), göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. . .[2]


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali;
Hamd(Övgü), Âlemlerin Rabbi(Efendisi), Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.[3]

Fatiha Suresi'nin ilk ayeti Besmele midir?[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Besmele

Besmelenin okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.”
Anlamı: "Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla." Fatiha Suresi'nin başında bulunan Besmele'nin İslam'da özel bir yeri vardır. Tevbe suresi hariç bütün surelerin başlangıcında bulunmaktadır. Ayrıca Neml suresinin 30. ayetinde de zikredilir. Ancak besmelenin her surenin bağımsız bir ayeti mi yoksa tüm surelerin başında okunan tek bir ayet mi olduğu tartışmalı bir meseledir. fakaT

Geçerli görüşe göre besmele sadece Fatiha suresi ve dolayısıyla da Kur'an'ın ilk ayetidir.[4] Çünkü bu sayede surenin ayet sayısı yediye tamamlanır ve Hicr suresi 87. ayetteki ifade tasdik edilir: "Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik" (Hicr, 87).[4]
Nitekim Fatiha besmele ile birlikte yedi ayettir, her namaz rekatında tekrarlanır ve ikişerli bir zincir oluşur.

Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Fatiha Suresi'ni 7 ayet olarak kabul etmekte ise de; Diyanet İşleri'ne bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Camii'lerinde, cemaat ile birlikte namaz kılınırken imam besmeleyi içinden okumaktadır. Fatiha Suresi'nin diğer altı ayetini ise sesli okur.

Toplu Kılınan Namazlarda Fatiha Sonundaki Amin[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayrıca bütün dünyada, cemaat ile kılınan namazlardaki Fatiha Suresi okunması bittikten sonra, ayetler arasında bulunmayan İbranice kökünden gelen Amin sözü gelenek olarak cemaatçe söylenmektedir.
Kimi kaynakalarda Amin kelimesini söylemenin sünnet olduğu iddia edilir.
Resulullah şöyle buyurdu ki: "İmam; "Amin" deyince, sizde Amin deyin. Zira her kimin Amin' i meleklerin Amin'ine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affedilir."
Tirmizi Nu:250

Hadislerde[düzenle | kaynağı değiştir]

Müslim'in, Alâ b. Abdurrahman yolu ile Ebu Hureyre'ye dayandırarak bildirdiğine göre İslam peygamberi Fatiha suresini şöyle açıklamıştır: "Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı bana ve öbür yarısı kuluma aittir. Kulum istediğine kavuşacaktır."
Kul, "Elhamdü lillâhi rabbilalemin" dediği zaman, Allah, "Kulum bana hamd etti" der. Kul, "Errahmanirrahim" dediği zaman, Allah, "Kulum, bana övgü sundu" der. Namaz kılan kul, "Maliki yevmiddin" dediği zaman, Allah "Kulum benim şanımın yüceliğini ifade etti" der.
Namaz kılan kul, "İyyake na'budu veiyyake nestein" dediği zaman, Allah, "Bu söz hem bana ve hem de kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir" der. Kul, "İhdinessıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim, gayrilmağdubi aleyhim veleddallin" dediği zaman, Allah, "Bu söz tamamen kulumla ilgilidir, ona istediği verilecektir" der." [5]

Üç Kulhü bir Elham[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha Suresi namaz haricinde okunduğunda genellikle İhlas Suresi de üç defa tekrarlanır. Bu dörtlemeye halk arasında genellikle "üç Kulhü bir Elham" denir. Fatiha ve İhlas surelerinin beraber okunması suretiyle İslam'daki Allah kavramı ana hatlarıyla özetlenmiş olur.

Fatiha ile ilgili videolar[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha kıraatı videoları[düzenle | kaynağı değiştir]

Tefsir dersi videoları[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha audioları[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha tefsiriyle ilgili audiolar=[düzenle | kaynağı değiştir]

Fatiha'nın tam sure kıraatinin audioları[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayet ber-ayet kıraat audioları[düzenle | kaynağı değiştir]

Husari'den;

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET|-

|

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.