FANDOM


Portal:Kur'an Fatiha
Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Çince Meal (Ma Jian) [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
奉至仁至慈的真主之名
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd oâlemlerin Rabbi,
一切赞颂全归真主,众世界 的主
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
至仁至慈的主
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
报应日的主
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
我们只崇拜你,只求你祐助
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
求你引领我们正路
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
你所祐助者的路,不是受谴怒者的路,也不是迷误者的路
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.

Sure Formülleri

Sure Formülleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.