FANDOM


FATİHA SURESİ VE 19


Kuran’ın ilk suresi Fatiha Suresi’dir. Surelerin başındaki Besmele’lerden sadece ve sadece Fatiha Suresi’ndeki Besmele numaralıdır. (27. Sure 30. ayetindeki Besmele’de numaralı ayette geçer, fakat surenin başında değildir.) Bundan önce 19 kodu ile ilgili gördüklerimiz Fatiha Suresi’ndeki bu istisnai durumun özellikle oluşturulduğunu ispat etmektedir. Böylece 19 kodu binlerce yıldır neden olduğu merak edilen istisnai bir durumu açıklamaktadır. Birazdan Fatiha suresi ile ilgili göreceğimiz özellikler:

1- Fatiha’nın 1 numaralı ayetinin Besmele olduğunu ispatlamaktadır.

2- Fatiha Suresi’nin mucizevi yapısını ortaya koymaktadır.

3- Sure sıralamalarının da ilahi düzenlemeyle olduğunu bir kez daha ispat etmektedir.

Besmele, Dünya’da en çok tekrarlanan kelime topluluğudur. Fatiha Suresi ise en çok tekrarlanan metindir diyebiliriz. Hiçbir dinde, hiçbir toplulukta Fatiha Suresi kadar sık tekrar edilen bir metin bilmiyoruz. Üstelik bu tekrarlanma 1400 yıldan daha uzun bir süredir devam etmektedir. Her gün kılınan namazda, günlük hayatta okunan Fatiha Suresi, hem Kuran’ın en çok okunan suresidir hem en çok tekrarlanan metin olarak Dünya’da da özel bir yere sahiptir. Fatiha Suresi’nin matema-tiksel yapısına geçmeden Fatiha Suresi’nin tercümesini veriyoruz.

1- Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla

2- Övgü alemlerin Efendisi olan Allah’adır.

3- O merhametlidir, O şefkatlidir.

4- Din gününün hükmedenidir O.

5- Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet

7- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışlarınkine değil.

                                             1- Fatiha Suresi 1-7

İşte bu çok anlamlı metnin içindeki matematiksel sisteme birkaç örnek verelim:

1- Sure numarası olan 1 rakamından sonra ayetlerin numaralarını sırasıyla yan yana koyarsak elde edeceğimiz sayı 19’un tam katıdır.

1 1 2 3 4 5 6 7 = 19x591293

2- Sure numarası olan 1 rakamından sonra her ayetin harf sayısını yan yana koyduğumuzda elde edeceğimiz 15 rakamlı sayı da 19’un tam katıdır.

1 19 17 12 11 19 18 43= 19x6272169010097

3- Eğer yukarıdaki örneğe ayetlerin harf sayısından sonra matematiksel değerlerini de eklersek elde edeceğimiz sayı 19’un tam katıdır.

119 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009= 19x…….................................

4- Bu son elde ettiğimiz sayıda harf sayısının önüne ayet numaralarını yazarsak elde edeceğimiz sayı da 19’un tam katıdır.

1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009= 19x................

5- Eğer Fatiha Suresi’nin sure numarasından sonra, toplam ayet sayısını, toplam harf sayısını ve toplam matematiksel değerini yan yana yazarsak elde edeceğimiz sayı da 19’un tam katıdır.

1 7 139 10143 = 19x90205797

6- Eğer Fatiha Suresi’nin sure numarasından (1) sonra ayet sayısını (7) ve kelime sayısını (29) arka arkaya koyarsak çıkan sayı da 19’un tam katıdır.

1 7 29= 19x91

Tek bir surenin içinde oluşan bu mucizevi yapıyı görünce aklımıza Kuran’ın şu ayeti geldi:

Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz!

                                            2- Bakara Suresi 23

19’LA İLGİLİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

19’la ilgili mevcut bulgular, 19 mucizesinin büyüklüğünü göstermeye yetmektedir. Fakat 19 koduyla ilgili katedilmesi gereken daha mesafeler vardır. Kanaatimize göre sorun gibi gözüken noktaların üzerine gidildikçe, 19 mucizesinin büyüklüğü daha da çok anlaşılacaktır. Bugüne kadar böyle olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır, Allah’ın izniyle... Kitabımızın buraya kadarki bölümünde 19 kodunun bazı sorunları nasıl çözdüğünü gördük, bundan sonraki bölümlerde de bunu görmeye devam edeceğiz. Kitabımızın bu başlığında sorun olarak görünen ve bizim bu sorunların çözümüne girişmediğimiz üç konuya değineceğiz. 19 üzerinde yapılan çalışmalar bundan önceki birçok sorunun tartışılmasını nasıl ortadan kaldırdıysa, bu üç maddede açıkladığımız tartışmalar da gün gelince ortadan kalkacaktır inşallah.

1- Birinci sorun "Elif" harflerinin sayımı ile ilgilidir. Arapça’daki bazı kelimeler "Elif" ile de "Elifsiz" olarak da yazılmakta ve aynı şekilde okunmaktadırlar. Ayrıca "Elif" gibi okunan "hemze" harfi de Kuran’ın daha rahat okunması için sonradan eklenmiştir. Gerçi bu eklemeler Kuran’daki kelime sayısı, kelime anlamı ve kelimenin okunması açısından bir değişiklik yapmamaktadırlar. Fakat bazı kelimelerdeki "Elif" sayısı tartışmalı olduğundan "Elif" başlangıç harfli surelerdeki "Elif" sayısı tartışmalı olmaktadır. Başlangıç harfli surelerdeki 19 kodunda surelerdeki harf sayımları en temel özelliktir. Biz "Elif" harfli başlangıçlar üzerine daha çok tartışılması gerektiği kanaatindeyiz. Gerçi Reşat Halife, sayımlarında Elif başlangıçlı surelerin 19’un katını verdiğini söylemiştir, fakat biz bu sayımların aceleyle yapıldığını zannediyoruz.

2- 19 koduyla ilgili en büyük sorun, daha doğrusu büyütülerek olduğundan da büyük bir sorun olarak gösterilen nokta, Tevbe Suresi 128 ve Tevbe Suresi 129’un Kuran’dan olup olmadığına dair tartışmalardır. Kuran’daki 6000’den fazla ayetten sadece 2 tanesinin üzerine tartışmalar çıkması Kuran’daki mucizenin büyüklüğünü ve 19 kodunu araştıranların tartışmadan çekinmediğini göstermektedir (6000’de 2, 3000’de 1’e karşılık gelmektedir.) Bu tartışmanın çıkmasının hikmetlerinden biri de şu olabilir ki; bu tartışma, 19 kodunun Müslümanlar arasında da tartışmalı olmasına yol açmış ve 19 koduyla ilgili manipülasyonlar önlenmiştir. Tartışmalı bir ortamın olduğu yerde, zayıf matematiksel bağlantılar, yanlış sayımlar hemen ortaya çıkmakta; 19 kodu daha sağlıklı anlaşılmaktadır. Ayrıca tartışma ortamı sorulan sorularla araştırmacıları daha çok teşvik etmiş ve yeni araştırmalar 19 koduyla ilgili yeni bağlantıları ortaya çıkarmıştır. 19 koduyla ilgili tartışmaları yapanların şu birkaç konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Birincisi aceleci davranıp bulduğu ilk matematiksel bağlantıyla bir sonuca gitmek isteyenler aceleciliklerinin kurbanı olabilirler. Ayrıca aceleci davranıp savunulan fikirler inada dönüşürse, bu rasyonel, akılcı düşünceyi köreltebilir. İnat, aklın işlemesinin en büyük düşmanlarındandır. Kuran’daki 19 kodu rasyonel, matematiksel bir mucizedir. Rasyonel, matematiksel bir mucize inatla yan yana barınamaz. Ayrıca 19 kodu ile ilgili tartışmalar yaparken, saldırgan tavırlar göstermek ve karşı tarafı kafirlikle itham etmek de yanlıştır. Bu tarz inatlaşmalar hem karşı tarafın, hem kendimizin inatçı bir yapı kazanmasına sebep olabilir. Ayet çıkarma veya ayet ekleme ile ilgili meseleye dönersek, bu konuda da kafirlikle ithamlar çok yanlıştır. (Tabiki ayet ekleyen veya ayet çıkaranlar bunu kasıtlı yapmamışlarsa).

Bu konuda bir yanlışı düzeltirken kendi gösterdiğimiz tavrı örnek olarak sunabiliriz. Ali Bulaç’ın Kuran çevirisinde Tevbe Suresi’nin başına olmayan Besmele’nin eklendiğini daha önce belirttik. Hem Kuran’ın tarihsel gelişi, hem 19 kodu bu yanlışı düzeltmektedir. Bize düşen matematiksel olarak bu yanlışı hakaret etmeden düzeltmek, matematiksel verileri ortaya koymak, yanlışı nedeni ve niçiniyle ispatlamaktır. (Besmele ile ilgili matematiksel verileri açıklarken yaptığımız gibi) Şunu da belirtelim ki Ali Bulaç’ın Kuran çevirisi bizce en başarılı çevirilerden biridir. Fakat insanlar ve matbaalar hatalar yapmaktadırlar. Kuran’daki 19 koduyla ilgili çalışmalar arttıkça ve 19 kodunu Müslümanların birçoğu kavradıkça birçok hatadan kurtulacağımızı umuyoruz. Fakat tüm düzeltmeler ve karşılıklı eleştiriler inatsız, hakaretsiz, akılcı bir çerçevede gerçekleştirilmelidir.

3- İlk iki soruna göre daha az önemli olan sorun 68. sure olan Kalem Suresi’ndeki "Nun" harflerinin sayımı ile ilgilidir. Kalem Suresi başlangıç harfleriyle başlayan surelerin sonuncusudur ve "Nun" başlangıç harfiyle başlamaktadır. Bu suredeki "Nun" harflerinin sayımı 133 (19x7) olabilmektedir, fakat bunun için başlangıçtaki "Nun" harfinin iki tane "Nun" ile yazıldığı iddia edilmektedir. Yani bu başlangıcın seslendirildiği şekliyle "Nun" olarak iki tane "Nun" harfiyle yazıldığı iddia edilmektedir. Mevcut Kuran nüshalarında bu başlangıç tek "Nun" harfiyle yazılmıştır. Matematiksel kodun bu yanlışı düzelttiği iddia edilmektedir. Biz bu konudaki matematiksel verilerin daha da çoğaltılmasını ve en eski Kuran nüshalarında Kalem Suresi’nin girişindeki "Nun" başlangıcının tek "Nun" ile mi, iki "Nun" ile mi yazıldığının iyice araştırılmasını beklemekteyiz. O yüzden kitabımızda "Nun" başlangıçlı surelerdeki "Nun" sayımına değinmeyeceğiz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.