FANDOM


Portal:Kur'an Fatiha
Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Albanian Meali (Efendi Nahi) [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd oâlemlerin Rabbi,
Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
Sunduesit të ditës së gjukimit.
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Udhëzona në rrugë të drejtë.
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd), as në rrugën e atyre që janë të humbur!
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.
Fatiha Suresi/NAKİLLER - Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.