Fatiha Fatiha Suresi Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice Meali [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd o âlemlerin Rabbi,
Həmd (şükür və tə'rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö'minlərə) rəhmli olana,
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Bizi doğru (düz) yola yönəlt!
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Ne'mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri