FANDOM


Portal:Kur'an Fatiha
Bakara


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Flemenkçe Meali [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.
1. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd o âlemlerin Rabbi,
Lof aan God, meester des heelals.
2. Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
Den lankmoedige, den albarmhartige.
3. The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
Rechter op den dag des gerichts.
4. Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.
5. Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Voer ons langs den rechten weg.
6. Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.
7. The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.

Sure Formülleri

Sure Formülleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.