Fatiha Fatiha Bakara
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Fransızca Meali [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Hamd o âlemlerin Rabbi,
Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
O Rahmân ve Rahim,
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
The Beneficent, the Merciful.
O, din gününün maliki Allah'ın.
Maître du Jour de la rétribution.
Owner of the Day of Judgment,
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.
Thee (alone) we worship; Thee alone we ask for help.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
Guide-nous dans le droit chemin,
Show us the straight path,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
The path of those whom Thou hast favoured; Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who astray.

Fatiha Suresi/NAKİLLER - Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri