FANDOM


الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm(rahîmi).

1. er rahmâni : Rahman esması ile tecelli eden
2. er rahîmi : rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi
İmam İskender Ali Mihr : Rahmân'dır, Rahîm'dir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Rahmandır, rahîmdir,
Abdullah Parlıyan : Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,
Adem Uğur : O, rahmândır ve rahîmdir.
Ahmed Hulusi : Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )
Ahmet Tekin : Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : (O Allah) Rahman ve Rahim'dir.
Ali Bulaç : Rahman ve Rahimdir.
Ali Fikri Yavuz : (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
Bayraktar Bayraklı : O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.[3]
Bekir Sadak : O Rahman ve Rahim'dir,
Celal Yıldırım : (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Cemal Külünkoğlu : (O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).
Diyanet İşleri (eski) : O Rahman ve Rahim'dir,
Diyanet Vakfi : O, rahmândır ve rahîmdir.
Edip Yüksel : Rahman, Rahim (Merhametli),
Elmalılı Hamdi Yazır : o rahman, rahîm,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O Rahman, Rahim,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O Rahmân ve Rahim,
Fizilal-il Kuran : Rahman ve Rahim
Gültekin Onan : (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat : (O,) Rahmândır, Rahîmdir.
İbni Kesir : Rahman'dır, Rahimdir.
Kadri Çelik : Rahman'dır, Rahim'dir.
Muhammed Esed : Rahman, Rahim,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt : O, Rahman ve Rahim'dir.
Şaban Piriş : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : O rahmândır, rahîmdir.
Süleyman Ateş : (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.
Tefhim-ul Kuran : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : O Rahmân'dır, Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'dır, Rahîm'dir O.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.